Jag bor vid Sveriges största kraftverksdamm

Publicerad:
Vänerns yta är 5 650 kvadratkilometer och skillnaden mellan nuvarande vattenstånd och det som var fram till 2000-2001 är en skillnad på runt 75 centimeter, skriver Berndt-Åke Zandelin. Foto: Thomas Kühnel

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skredsäkra de delar som är nödvändiga för att kunna öka vattenflödet, bygg tunneln till västerhavet som säkerhet för framtida väderförändringar och förbered den för elproduktion, skriver Berndt-Åke Zandelin.

Jag har bott vid och tillbringat mycket tid ute på Vänern sedan 1979. Genom åren så har jag lärt mig hur vattenståndet fluktar under året. Fram till 2000 så var det så att som jag minns så ökade vattenståndet fram till midsommar, då det ofta var närmare en meter över sjökortsdjup, för att sedan stå still under några veckor, för att sedan sjunka till runt 70 centimeter i mitten av oktober. 2000 sker något som avvek från det mönstret, vattenståndet börjar öka och kulminerar med översvämningen som följd vid årsskiftet 2000-2001.

Att Götaälvdalen är skredbenägen, det vet vi. Förslag har väckts om en extra avvattning ut mot västerhavet har diskuterats för att kunna hålla Vänerns vattenstånd högre, men inget har gjorts mer än att sänka nivån till nuvarande.

Vänerns yta är 5 650 kvadratkilometer och skillnaden mellan nuvarande vattenstånd och det som var fram till 2000-2001 är en skillnad på runt 75 centimeter. Räknar man om detta till kubikmeter så ser det ut som följer:

Så skriver du en debattartikel

5 650 000 000 kvadratmeter gånger 0,75 = 4237 500 000 kubikmeter, vilket skulle kunna ge ett tillskott på 18 655 MWe vid 100 procents uttag under 53,3 dygn i befintliga fyra kraftverk, med en sammanräknad effekt av 350 MWe vid 100 procents nyttjande, i Göta älv som motsvarar effekten vid max vindförhållande av 29 havsbaserade vindkraftverk eller 140 landbaserade.

För att återgå till Götaälvdalen. Skredsäkra de delar som är nödvändiga för att kunna öka vattenflödet, bygg tunneln till västerhavet som säkerhet för framtida väderförändringar och förbered den för elproduktion. Se samtidigt till att undanröja onödig byråkrati såsom miljöprövning, bygglov, vattendomar etc för snabba beslut. Samt gör detta i samhällelig regi och ägande så att vi säkerställer framtida elproduktion i Göta älv åt oss svenskar. Det brådskar.

På köpet får vi mer tonnage på Vänersjöfarten och därmed mindre utsläpp, återställande på en naturlig väg av våra stränder som i dag växer igen, får tillbaka våra härliga badplatser med ett bättre djup och därmed bättre cirkulation på vattnet och ger fritidsbåtlivet säkrare farleder och därmed mer möjligheter.

Berndt-Åke Zandelin

Realist, det enda -ist jag är

Artikeltaggar

DebattElSjöfartVänernVattenVattenkraftVindkraft

Läs vidare