Stöd Taiwans deltagande i internationell luftfartsorganisation

Debatt
PUBLICERAD:
I augusti 2022 genomförde Kina de uppmärksammade militärövningarna runt Taiwan. De påverkade internationella flygrutter och äventyrade flygsäkerheten i Taipei FIR och även angränsande regioner, skriver Wang Kwo-tsai.
Foto: Republiken Kinas (Taiwan) regering
Som deltagare i ICAO skulle Taiwan, tillsammans med alla andra länder, kunna dela med sig av sina verksamhetsmetoder samt dra lärdom av andras, skriver Wang Kwo-tsai.

Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) är ett viktigt forum för utvecklingen av luftfarten, där civila luftfartsmyndigheter möts och diskuterar frågor som flygsäkerhet, flygtrafiktjänster och miljöskydd. Detta påverkar utvecklingen av varje lands civila luftfartssektor. Eftersom den globala flygindustrin har drabbats särskilt hårt av pandemin är det viktigare än någonsin att vi alla samarbetar för säkrare resor och passagerarnas hälsa.

Ingen civil luftfartsmyndighet bör uteslutas. ICAO:s 41:a församlingssession är deras största evenemang sedan pandemiutbrottet. Därför är den symbolisk för luftfartssektorns återhämtning. Sessionen har det uttalade målet att "återförena världen". Att inkludera Taiwan skulle hjälpa dem att uppfylla detta mål.

Taiwans Taipei Flight Information Region (Taipei FIR) är en del av ICAO:s nätverk av över 300 FIR. Civil Aeronautics Administration of Taiwan (Taiwan CAA) är den enda enheten som övervakar och ansvarar för säker flygledning i hela Taipei FIR. De erbjuder ett omfattande utbud av informationstjänster och effektiviserar flygvägar för att säkerställa säkerheten och effektiviteten för alla flygplan och passagerare som reser genom eller via Taipei FIR.

I augusti 2022 genomförde Kina de uppmärksammade militärövningarna runt Taiwan. De påverkade internationella flygrutter och äventyrade flygsäkerheten i Taipei FIR och även angränsande regioner. I ett försök att avvärja faran var Taiwan CAA tvungna att snabbt planera för och vägleda både inhemska och utländska flygplan som reste till eller via Taipei FIR.

Flygbolagen belastades med extra kostnader på grund av förändrade rutter samtidigt som chansen för oförutsedda risker ökade. Ur både ett risk- och säkerhetsledningsperspektiv bör ICAO tillåta Taiwan CAA att delta så att de kan kommunicera med andra FIR och tillhandahålla och erhålla information i god tid.

Trots pandemins oerhörda effekter under de senaste två åren har Taiwan CAA gjort allt för att upprätthålla Taipei FIR:s säkerhet, samtidigt som man ålagt sig rigorösa pandemiåtgärder och följt ICAO: s rekommenderade metoder. Genom att civila luftfartsparter och regeringen gick samman har Taiwans nationella flygbolag varit bland de få flygbolag i världen som har förblivit lönsamma och lyckats bevara jobben. Dessutom var Taoyuans internationella flygplats den fjärde mest trafikerade flygplatsen i världen för internationell flygfrakt, enligt Airports Council Internationals statistik för 2020-2021.

Utöver pandemin har de tekniska framsteg som drönare inneburit orsakat en kraftig luftfartsförändring. I Taiwan stiftade vi 2020 ett tillägg om drönare i vår civilflyglag, samtidigt som vi lanserade det webbaserade applikationssystemet Drone Operations Management Information System, samt drönarförsvarssystem på olika flygplatser.

Nu planerar Taiwan CAA för nästa generations automatiseringssystem för flygtrafikledning för att säkerställa att det uppfyller Taipei FIR:s framtida behov. Målet är att kunna bidra till en större regional och global navigationseffektivitet.

Under många år har Taiwan CAA upprätthållit den högsta standarden för service och säkerhet. Allt detta åstadkoms trots bristande tillgång till ICAO-information. Som deltagare i ICAO skulle Taiwan, tillsammans med alla andra länder, kunna dela med sig av sina verksamhetsmetoder samt dra lärdom av andras. För att ICAO till fullo skall kunna uppnå målet att "återförena världen" måste världen även återförenas med Taiwan.

Wang Kwo-tsai

Transport- och kommunikationsminister, Taiwan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.