Prissättningen på el är absurd

Publicerad:
Eftersom priset på naturgas nu är mycket högt blir kostnaden för den el som där produceras också mycket hög, skriver Björn Gustafsson. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det innebär oerhörda övervinster för alla de producenter som har låga eller måttliga marginalkostnader, skriver Björn Gustafsson.

Kostnaden per kWh har rusat i höjden det senaste året. Grundorsaken är en brist på el i Europa där stängningen av ett antal kärnkraftverk i Tyskland och Sverige på ett avgörande sätt bidragit till en oönskad utveckling. I viss mån har även minskade gasleveranser från Ryssland spelat in. Men det är långt ifrån hela sanningen.

Viktigt är också att det svenska kraftnätet nu är sammankopplat med kontinenten, varför prisbilden där omedelbart påverkar priset i Sverige. "The European Energy Exchange" har bestämt i vilken turordning olika produktionsslag skall sättas in för att producera den efterfrågade volymen el. Avgörande är marginalkostnaden där billigast går först, för att vid toppefterfrågan starta den dyraste. Vilket i dagsläget innebär naturgasdriven elproduktion.

Eftersom priset på naturgas nu är mycket högt blir kostnaden för den el som där produceras också mycket hög. En tröst borde emellertid vara att det är bara 3-4 procent av den totala elkraften som produceras med gas som insats. Men alla elproducenter får betalt efter vad producenten med högst marginalkostnad kräver för sin kostnadstäckning. Det innebär oerhörda övervinster för alla de producenter som har låga eller måttliga marginalkostnader.

Så skriver du en debattartikel

En dellösning på dagens höga elpriser är att ändra principen för prissättning så att nämnda övervinster begränsas. I den politiska debatten råder i stort sett tystnad om nämnda mekanism beträffande prissättningen.

Märkligt nog är det bara partiledaren Nooshi Dadgostar (V) som försökt ta upp tråden men som hela tiden bemötts med tystnad. Däremot har bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron kallat hela prissättningsprincipen för absurd, vilket jag helt instämmer i.

Björn Gustafsson

Karlstad

Artikeltaggar

DebattElElkrisenElpriserEmmanuel MacronEUKarlstadNooshi DadgostarRysslandSverigeTysklandVänsterpartiet

Läs vidare