Hoppa till huvudinnehållet

Brott mot företag ett växande problem

Publicerad:
Det är dags att synliggöra kostnaderna för brott mot företag. Fokus bör i stället ligga på företagens kostnader för brottslighet, skriver Anders Robertsson. Foto: Maskinentreprenörerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Brottslighet mot företag i entreprenadbranschen ökar kraftigt medan anmälningsfrekvensen och förtroendet för polisen sjunker. Det visar Maskinentreprenörernas nya stöldrapport. För att vända utvecklingen måste nästa regering våga se vidden av stölderna vilket mäts i företagens kostnader för brott, inte antalet anmälningar, skriver Anders Robertsson.

Brott mot företag i Sverige kan sägas påminna om astronomins svarta hål. Allt som sugs in försvinner, det går inte att få tillbaka och betraktarna vet inte riktigt vad som hänt. Någon annan slutsats är svår att dra utifrån den granskning Sveriges Radio P4 sände i juni i år av hur stölder av drivmedel drabbar företag. Den visade att uppklarningsfrekvensen i polisregionerna är låg, bara 2 till 5 procent leder till åtal. I den debatt som följde försvarade sig justitieminister Morgan Johansson (S) att polisens anmälningsstatistik visade att stölder av drivmedel minskat.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna har därför för andra året i rad frågat sina medlemsföretag i vilken utsträckning de drabbas av stölder samt vilka konsekvenser det får. 55 procent av de tillfrågade uppger i undersökningen att de drabbats av stöld under 2021. Det är en kraftig ökning jämfört med 2020, då motsvarande andel var 34 procent. En stor majoritet, 88 procent, hade blivit bestulna på drivmedel. Det kan jämföras med 2020, då andelen drabbade var 63 procent. Sammanlagt utsattes de 150 intervjuade företagen för 677 stölder under 2021.

Företagen som blivit bestulna har förlorat förtroendet för Polismyndighetens förmåga att lösa brott mot företag. På en tiogradig skala där 0 motsvarar ”inte alls nöjd” och 10 motsvarar ”mycket nöjd” och i genomsnitt angav företagen 2,7, vilket får anses som ett mycket lågt betyg för polisens insats. Totalt uppger 68 procent att de polisanmäler, varav nästan alla stölder är stölder av drivmedel.

Så skriver du en debattartikel

De företag som inte anmält alla stölder svarar att de upplever det lönlöst, eftersom utredningarna bara läggs ner. Maskinentreprenörerna anser att den låga anmälningsfrekvensen är dubbelt olycklig, både utifrån att polismyndigheten inte ges möjlighet till korrekt statistik som grund för sina insatser, dels att den låga anmälningsfrekvensen anses visa på att drivmedelsstölder inte ökar.

Det är dags att synliggöra kostnaderna för brott mot företag. Fokus bör i stället ligga på företagens kostnader för brottslighet. Ökar företagens kostnader för brott – utan att anmälningarna gör det – bör frågan anses angelägen, oavsett vad polismyndighetens anmälningsstatistik indikerar. För Maskinentreprenörernas medlemmar visar undersökningen att kostnaden för stölder är 126 000 kronor för 2021. Till det ska läggas 31 300 kronor för brottsförebyggande åtgärder. Det innebär att företagets totala kostnad är 157 300 kronor.

I brist på politisk handlingskraft ökar brottsligheten visar vår undersökning. Oavsett om brotten består av drivmedelsstölder eller bedrägerier är konsekvenserna för stora för att avfärdas på det sätt som skett i debatten om bränslestölder. Kommande regering måste därför prioritera åtgärder för att skydda företagen mot brottslighet och återbygga maskinentreprenörernas förtroende för polismyndigheten.

Anders Robertsson

Vd för Maskinentreprenörerna

Artikeltaggar

BrottDebattDrivmedelFöretagandeMaskinentreprenörernaMorgan JohanssonPolisenStölderSverigeSveriges Radio