Hoppa till huvudinnehållet

Ökad hastighet för A-traktorer till priset av fler trafikskadade tonåringar?

Publicerad:
Föga förvånande visar statistik att en motsvarande ökning av olyckor med A-traktorer skett i Sverige senaste två åren, skriver Maria Wikström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det senaste året har vi sett ett ökat antal olyckor med A-traktorer inblandade på CSK, varav flera mycket allvarliga skador och många ungdomar inblandade, skriver Maria Wikström.

De tekniska kraven för ombyggnad av bil till A-traktor förenklades 2020, varmed även automatväxlade bilar kunde konverteras till A-traktorer. Att toppfarten nu enkelt kan regleras med elektronisk styrbox, har medfört att det blivit enklare att kringgå fartspärren på 30 kilometer i timmen. Regeländringen 2020 har även medfört att antalet A-traktorer på vägarna har ökat med 28 procent senaste året.

Föga förvånande visar statistik att en motsvarande ökning av olyckor med A-traktorer skett i Sverige senaste två åren. Hur många av dessa olyckor som är relaterade till hastigheten är oklart, men Transportstyrelsen har nu fått i uppdrag av regeringen att se över kravet på bilbälte, förarutbildning och förebyggande av trafikrytmstörningar. Utredningen pågår till november 2022.

Sveriges Radio P4 rapporterade nyligen om trafikkaos på riksväg 40, orsakat av A-traktorer. Intresseorganisationer har nyligen hörts frekvent i riksmedia med krav på höjd maxhastighet från 30 kilometer i timmen i dag till 45 kilometer i timmen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) deklarerade i SVT att han inte är främmande för en höjning till 45 kilometer i timmen.

Så skriver du en debattartikel

Kirurger hanterar dagligen trafikskadade patienter. Inom traumatologin ser vi konsekvenserna av det inom fysiken beskrivna sambandet hastighet-energimängd. Vid kollision fortsätter kroppen i fordonets rörelseriktning tills det tar stopp. Kroppens inre organ rör sig i samma hastighet tills de bromsas upp av kroppens yttre. Denna acceleration-deccelerationskraft kan orsaka allvarliga inre organskador. Rörelseenergin omvandlas vid krock till en kraft som är beroende av hastigheten i kvadrat. Dubblerad hastighet blir fyrfaldig ökning av rörelseenergin! Ju högre krockhastighet, desto större skadeverkan.

I juli 2022 blev en gångtrafikant i Kil påkörd av en A-traktor, enligt NWT. Förutom A-traktorföraren, löper även oskyddade gångtrafikanter större risk skadas vid en påkörning i 45 kilometer i timmen mot 30 kilometer i timmen. Studier visar en femfaldigt ökad risk att dö om gångtrafikanten blir påkörd av bil i 50 kilometer i timmen mot 30 kilometer i timmen.

Övningskörning med bil kräver 16 år fyllda, samt utbildning och lämplighetsprövning för handledaren. Uppkörning först vid 18 år. Samtidigt kör 15 åringar A-traktor ensamma i ordinarie trafik utan motsvarande ålderskrav, handledning eller utbildning. Behörighetskrav är 15 år fyllda och körkort för EU-moped.

I trafiken ansvarar man för sin egen och andras säkerhet. Komplexa situationer kan snabbt uppstå som kräver omdöme och mognad. Hjärnan utvecklas fortfarande vid 15 års ålder. Frontala hjärnbarken i pannloben ansvarar för kognitiva förmågor som planering, förstånd och beslutsfattande. Den mognar sist och fortsätter att utvecklas tills vi är i 20-årsåldern. Risk för grupptryck, som yngre tonåringar kan tänkas vara särskilt utsatta för, kan också befaras bidra till en ökad olycksrisk i denna åldersgrupp.

Det senaste året har vi sett ett ökat antal olyckor med A-traktorer inblandade på CSK, varav flera mycket allvarliga skador och många ungdomar inblandade. De flesta livshotande skador har kunnat åtgärdas, och att få unga liv har hittills behövt spillas. Skadorna kan dock ge kvarstående men, och få livslånga konsekvenser som inte blir påtagliga förrän senare i livet.

Jag är orolig över den ökande trenden A-traktor-relaterade olyckor. För att fatta ett så klokt beslut som möjligt hoppas jag att den pågående utredningen grundligt och vetenskapligt analyserar tänkbara konsekvenser av en höjd hastighetsgräns för A-traktorer ur olika perspektiv, inte minst ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv, innan beslut tas.

Maria Wikström

Överläkare i kirurgi, akut- och traumasektionen, Centralsjukhuset Karlstad

Artikeltaggar

A-traktorCentralsjukhuset i KarlstadDebattFortkörningKilKirurgiMopederRegeringenSjukvårdSVTTomas EnerothTrafikolyckorTransportstyrelsen