Låt staten ta över ansvaret för sjukvården

Publicerad:
Kristdemokraterna vill ha fler medarbetare i primärvården, såväl distriktsläkare som distriktssköterskor och alla andra kompetenser som är nödvändiga för patienten, skriver Kjell-Arne Ottosson och Sara Kihlström. Foto: Göran Persson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi vill att också staten tar huvudansvar för hälso- och sjukvården. De 21 regionernas ansvar upphör och de beslut som passar bättre nationellt beslutas av staten, skriver Kjell-Arne Ottosson och Sara Kihlström.

Bristen på vårdplatser plågar såväl patienter som personal. Det är framförallt bristen på sjuksköterskor som gör att vi saknar vårdplatser. Sverige ligger i botten när andelen vårdplatser mäts inom Europa. Vi har för få vårdplatser och det påverkar såväl patienter som personal. Därför måste arbetsmiljö och arbetsvillkor förbättras så att fler väljer att stanna kvar i yrket och fler orkar arbeta heltid.

Kristdemokraterna har tagit initiativ till att det numera finns särskilt avsatta statliga resurser i den budget som beslutades av riksdagen för 2022 och åren framåt för att öka antalet vårdplatser. Dessa medel bör användas för att förbättra arbetsvillkor och anställa fler utifrån lokala och regionala behov. Vi är dessutom beredda att dubblera summan så att vi klarar den kompetensförsörjning som krävs.

Primärvården är det andra området som måste förstärkas. Alla patienter ska ha rätt till en fast namngiven läkarkontakt. Du ska veta namnet på din distriktsläkare! Denne ska också ha ett rimligt antal patienter så att det blir möjligt med kontinuitet och en personcentrerad vård. Kristdemokraterna vill ha fler medarbetare i primärvården, såväl distriktsläkare som distriktssköterskor och alla andra kompetenser som är nödvändiga för patienten. En hög tillgänglighet till exempelvis fysioterapeuter underlättar för många patienter.

Så skriver du en debattartikel

Med en större kostym för vården har vi möjlighet att korta köer och få en jämlik och god vård. Men det går inte att fortsätta med samma strukturer som i dag. Vi anser att vårdpersonalens tid måste användas på ett bättre sätt. Onödig administration, sega IT-system och andra delar som motverkar en ändamålsenlig och effektiv vård måste mönstras ut.

Vi vill att också staten tar huvudansvar för hälso- och sjukvården. De 21 regionernas ansvar upphör och de beslut som passar bättre nationellt beslutas av staten. Andra beslut – den större mängden beslut – behöver flyttas ut i verksamheterna, till professionerna. Här kan vi snegla på Danmark som har en mer intressant modell med tydligt uppdrag till sjukhusen och ändamålsenliga uppföljningar.

Med en bättre samordning skulle en nationell vårdförmedling kunna bidra till kortare köer för patienterna. Genom en hemsida där all ledig kapacitet i hela landet visas kan patienten tillsammans med sin läkare avgöra var operationen eller behandlingen ska ske om det är lång kö på närmaste sjukhus. Kristdemokraterna föreslår dels att en nationell vårdförmedling etableras och dels att reseersättning ges till patienten som reser längre.

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Riksdagsledamot, Värmland

Sara Kihlström (KD)

Regionrådskandidat, Värmland

Artikeltaggar

ByråkratiDanmarkDebattKjell-Arne OttossonKristdemokraternaPrimärvårdRegion VärmlandRegionerRiksdagenSara KihlströmSjukvårdSverigeVal 2022

Läs vidare