Därför har vi extremt höga elpriser

Insändare
PUBLICERAD:
”Kan man påstå att vi saknar elproduktion? Möjligen om vår ambition är att kunna exportera betydligt mer”, skriver insändarskribenten.
Foto: Markus Schreiber
Varför påstår så många politiker att det är på grund av att vi inte har tillräckligt med kärnkraft i Sverige som vi har extremt höga elpriser?

Sveriges årliga elanvändning ligger på cirka 140 TWh. Sveriges årliga elproduktion ligger på cirka 160 TWh. Nedlagda Ringhals 1 och 2 producerade årligen cirka 12 TWh. Vilken påverkan på elpriset hade det haft om dessa fortfarande var i drift?

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. Pris bestäms av efterfrågan och utbud. Elnäten är hopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser. Under förra året exporterade Sverige el samtliga dagar utom fyra dagar. Under en normal vinter är Sverige beroende av import under cirka 36 timmar för att upprätthålla effektbehovet. Kan man påstå att vi saknar elproduktion? Möjligen om vår ambition är att kunna exportera betydligt mer.

Nord stream, naturgasledningen mellan Ryssland och Tyskland som Putin stängt gaskranarna till, har transporterat cirka 500 TWh gas på ett år, vilket då använts för både el- och värmeproduktion. Mer än hälften av Frankrikes totalt 56 kärnreaktorer är idag avstängda för underhåll eller på grund av andra tekniska problem.

Så hur mycket el skulle Sverige behövt exportera idag för att påtagligt påverka elpriset?

Dan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.