Ett landsbygdsprogram för hela Sverige

Debatt
PUBLICERAD:
Det ska vara möjligt att bo i hela Sverige utan att få en försämrad levnadsstandard, skriver Mattias Karlsson (bilden) och Runar Filper.
Foto: Stina Stjernkvista/SvD/TT
Bland annat föreslår vi en permanent skattesänkning på drivmedel. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för alla, men särskilt för företag på gles- och landsbygd, skriver Mattias Karlsson och Runar Filper.

Bristande polisnärvaro, långa väntetider för ambulans och svårigheter att kunna driva företag är bara några av gles- och landsbygdsbefolkningens många hinder i vardagen. Sverigedemokraterna vill vända den utveckling som regeringen stakat ut för medborgarna som bor utanför storstädernas tullar.

Jordbruksverket uppskattar att cirka trettiofyra procent av Sveriges befolkning bor på landsbygden. Många problem är uppenbara för de som bor där men tyvärr har det inte återspeglats inom rikspolitiken. Bristen på uppkoppling, service och polisnärvaro är tydliga samtidigt som byråkrati försvårar företagande, byggande och att behålla viktiga yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och lärare.

I vårt landsbygdsprogram går vi fram med 30 förslag som ska förbättra livet på gles- och landsbygden. Bland annat föreslår vi en permanent skattesänkning på drivmedel. Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för alla, men särskilt för företag på gles- och landsbygd. Vi vill ge en årlig avskrivning av studieskulder till läkare, sjuksköterskor och lärare som väljer att arbeta på platser där stor brist på deras kompetens råder.

Vi vill också att regioner ska få behålla värdet från fastighetsskatten på energi- och industrifastigheter. Utöver detta vill vi stärka det kommunala självbestämmandet och återinföra kommunernas rätt att säga nej till asylmottagning. Dessa förslag är en början på att återuppbygga gles- och landsbygden igen.

Det ska vara möjligt att bo i hela Sverige utan att få en försämrad levnadsstandard. Med våra storskaliga satsningar så kommer vi att rätta den felaktiga prioritering som tidigare regeringar gjort sig skyldiga till. Med vår politik så kommer vi att återupprätta en landsbygd som präglas av tradition, innovation, utveckling och framtidstro. Sverigedemokraterna vill hela Sverige.

Mattias Karlsson (SD)

Landsbygdspolitisk talesperson

Runar Filper (SD)

Riksdagsledamot, Värmlandsbänken

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.