Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Många felaktigheter i debattinlägg om Kils kommun

Publicerad:
Nuvarande majoritet har valt att investera i skolan, Sannerudsskolan som beskrevs och nu nya Vikstaskolan (bilden), med cirka 190 miljoner, skriver Anders Johansson och Kenneth Bengtsson.
Nuvarande majoritet har valt att investera i skolan, Sannerudsskolan som beskrevs och nu nya Vikstaskolan (bilden), med cirka 190 miljoner, skriver Anders Johansson och Kenneth Bengtsson. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I år är cirka 82 procent av våra elever behöriga till gymnasiestudier (yrkesprogram) inte 70 procent som anges, skriver Anders Johansson och Kenneth Bengtsson.

Svar till Johannes Johansson (NWT 19/8).

I tider då vi närmar oss ett val så tenderar debattartiklar och andra utspel från olika politiska partier att skruvas på olika sätt. Men det är ändå viktigt att man håller sig till sanningen och uppträder på ett hederligt sätt inte minst mot väljarna. I detta fall så är det tydligt att Johannes Johansson inte delar denna uppfattning då hans debattinlägg innehåller ett antal felaktigheter i ren sakinformation.

För att ge en bakgrund så finns ett samarbetsprojekt gällande skolan i Kil med Skolverket och Karlstads universitet under namnet Samverkan Bästa Skola. Syftet är att göra en genomlysning av skolans arbete i Kil med målsättningen att höja måluppfyllelsen. I detta arbete har även kommunens lokala politiker involverats för att dels informeras i det pågående arbetet och dels bli delaktiga i de mål som sätts upp för arbetet. Här har representanter för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kil deltagit inklusive Liberalerna. Vi har konstaterat att det funnits en samsyn i arbetet kring arbetsmetoder och målarbete från samtliga partier.

För att sedan gå in på en del felaktigheter som nämns i debattartikeln så påstås att Kil har lägst behörighet till gymnasiestudier i länet vilket inte stämmer. I år är cirka 82 procent av våra elever behöriga till gymnasiestudier (yrkesprogram) inte 70 procent som anges. Dessutom påstås att siffran obehöriga skulle ha tredubblats under bara några år. Också det är fel, utan tvärtom blir allt fler elever behöriga och denna förbättring gäller oavsett hur man mäter. Intressant är dessutom att studieresultaten i årskurs 6 aldrig har varit bättre än i år så långt tillbaka som man kan se.

Så skriver du en debattartikel

Johannes Johansson påstår även att frånvaron är 20 procent på högstadiet vilket inte heller är korrekt, det finns en mindre andel elever som har en anmärkningsvärt hög frånvaro som nästan uteslutande är godkänd av föräldrar/vårdnadshavare vilket vi inte är nöjda med utan vi har därför tillsatt ett närvaroteam som skall arbeta med detta.

Avslutningsvis kan man tolka debattinlägget som att man i Kil enbart arbetar med förskolan vilket inte heller är korrekt utan att man arbetar med alla från förskola t o m årskurs 9. Detta då det krävs ett långsiktigt arbete för att förändra kultur, studietradition mm.

Intressant är dessutom att Johannes Johansson ser nybyggnationen av Sannerudsskolan som en kostnad för skattebetalarna på 150 miljoner kronor. Nuvarande majoritet har valt att investera i skolan, Sannerudsskolan som beskrevs och nu nya Vikstaskolan, med cirka 190 miljoner. Detta av flera skäl dels för att ge elever och skolpersonal bästa möjliga förutsättningar för lyckade resultat och en bra arbetsmiljö. Dessutom satsar majoriteten, Centern och Socialdemokraterna, på en kommun med stark framtidstro och successiv befolkningsökning och då är bra skolor en viktig parameter för att familjer skall välja att flytta till vår fina kommun.

Med detta vill vi inte säga att vi är nöjda. Men skolan i Kil, och alla som jobbar och utbildar sig där, har vårt fulla stöd i ett långsiktigt förändringsarbete. Med de förutsättningar som finns i Kil så kan vi bättre, men det skapas inte med krypskytte och förvanskade faktauppgifter. Alla vi, politiker, skolpersonal, elever, föräldrar och vårdnadshavare har till uppgift att sträva mot detta mål.

Vi vill att skolan utvecklar varje elev utifrån sina egna förutsättningar. Varje elev ska bemötas på ett individuellt och respektfullt sätt där alla ska få det stöd som krävs för att lyckas.

Anders Johansson (S)

Kommunalråd, Kil

Kenneth Bengtsson (C)

Kommunalråd, Kil

Artikeltaggar

Anders JohanssonBetygCenterpartietDebattFörskolorGrundskolanGymnasieskolanKarlstads universitetKenneth BengtssonKils kommunKommunalvalKommunfullmäktigeLiberalernaSannerudsskolanSkolpolitikSkolverketSocialdemokraternaVal 2022Vikstaskolan