Hoppa till huvudinnehållet

Grön sjukvårdspolitik för hela Värmland

Publicerad:
Ingen kvinna eller tjej ska behöva nöja sig med andra klassens hälso- och sjukvård, inte minst måste kvinnosjukvården, förlossningen och BB prioriteras, skriver Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson.
Ingen kvinna eller tjej ska behöva nöja sig med andra klassens hälso- och sjukvård, inte minst måste kvinnosjukvården, förlossningen och BB prioriteras, skriver Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Miljöpartiets sjukvårdspolitik för Värmland prioriterar arbetet med psykisk ohälsa, att vården blir jämställd och jämlik samt att vi rustar folkhälsoarbetet och primärvården, skriver Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson.

Vården behöver bli bättre. Det var den stora lärdomen från pandemin och vi i Miljöpartiet i Värmland vill ta vårt ansvar för att öka tempot i omställningen för en stärkt folkhälsa och sjukvård. Miljöpartiets sjukvårdspolitik för Värmland prioriterar arbetet med psykisk ohälsa, att vården blir jämställd och jämlik samt att vi rustar folkhälsoarbetet och primärvården. En röst på Miljöpartiet är en röst för en sjukvård som förbättras.

Arbetet för att främja psykisk hälsa i Värmland är ett av Miljöpartiets prioriterade områden. Dels är antalet personer som söker psykiatrisk vård hög, det finns ett misstänkt stort mörkertal som inte kontaktar vården, dels är det en utmaning att rekrytera personal.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är centralt, och det arbetet börjar inte i sjukvården – utan hos familjer, i skolan och på våra livsmiljöer. Miljöpartiet vill stärka arbetet för psykisk hälsa och välmående i hela Värmland, genom att öppna fler familjecentraler i hela Värmland, stärka Första linjen och deras mobila arbete för att nå unga med psykisk ohälsa, jobba för en starkare elevhälsovård i våra värmländska kommuner och att barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) får de resurser som behövs för att arbeta med de barn som mår minst bra.

Så skriver du en debattartikel

Vi vill att fler värmlänningar erbjuds psykoterapi, kurator- eller psykologkontakt som behandlingsalternativ utöver andra medicinska åtgärder.

Vi vill också att de arbetstidsförkortningsprojekt som genomförs vid våra tre läns sjukhus ses som ett första steg till ett större skifte i synen på arbetsliv, återhämtning och fritid för vårdens personal. Framför allt bör fler av våra äldre medarbetare erbjudas kompenserad arbetstidsförkortning med full ersättning, för att må bra de sista åren i sina yrkesliv.

Miljöpartiet ser på klimatfrågan som en folkhälsofråga, extrema värmeböljor inte minst är ett uppenbart hälsoproblem för redan sköra individer. Hotet som ett förändrat klimat medför tar vi på allvar genom att lägga politiska förslag för att minska negativ klimatpåverkan. Att arbeta för klimatet är viktigt även i sjukvårdsorganisationen.

Därför vill vi fortsätta stödja arbetet med hållbar vårdcentral och de positiva arbetssätt som medarbetare på länets vårdcentraler utarbetat och lyfta dess prioritet så att fler vårdavdelningar, vårdcentraler och sjukhus för chansen att ta flera kliv framåt i klimat, miljö- och patientsäkerhet.

Miljöpartiet vill arbeta för att göra vården mer jämställd och jämlik. Tidigare missades flera fall av hjärtinfarkter hos kvinnor då kunskap om detta baserades på kunskap om mäns hjärtinfarkter. Kvinnor kan ha andra symptom än män och därför behövs en jämlik sjukvård. Ingen kvinna eller tjej ska behöva nöja sig med andra klassens hälso- och sjukvård, inte minst måste kvinnosjukvården, förlossningen och BB prioriteras. Först och främst genom ett arbete för att säkerställa goda arbetsvillkor, med ett mål om att alla nyförlösta erbjuds BB-vård och att partner får stanna som en familj.

Miljöpartiet har arbetat och fortsätter att arbeta för en vård för alla värmlänningar. Vi vill bygga en hållbar, motståndskraftig vård som är väl förberedd om eller när en kris kommer. Det här är bara några goda anledningar att rösta grönt i valet den 11 september.

Cecilia Boman Lindström (MP)

Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Värmland och kandidat till regionfullmäktige

Robert Halvarsson (MP)

Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och kandidat till regionfullmäktige

Artikeltaggar

Barn- och ungdomspsykiatriBBCecilia Boman LindströmDebattElevhälsaFolkhälsaFörlossningHälso- och sjukvårdsnämndenKuratorKvinnosjukvårdenMiljöpartietPrimärvårdPsykisk ohälsaPsykologRegion VärmlandRegionfullmäktigeRegionvalRobert HalvarssonSjukvårdVal 2022Vårdcentraler