Hoppa till huvudinnehållet

Dags att reformera bostadsmarknaden

Publicerad:
Byggbranschen står i dag för 10 procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi, skriver Monica Björk.
Byggbranschen står i dag för 10 procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi, skriver Monica Björk. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Krav på att minst 10 procent av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat, så skapas det incitament för en ny affärslogik kring återbruk och försäljning av byggmaterial, skriver Monica Björk.

Det byggs alldeles för få bostäder, det befintliga beståndet används inte effektivt och vi behöver bygga och renovera mer hållbart. I årets Almedalstal saknades förslag på reformer från våra politiska partier. Branschorganisationen Byggmaterialhandlarna har inspirerats av våra grannländer och föreslår fem reformer för vår kommande regering att ta ställning till under kommande mandatperiod.

1. Inför ett grönt Rot-avdrag

Ett nytt grönt Rot-avdrag som utöver existerande Rot-avdrag ge en skatterabatt på maximalt 50 procent av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kronor. Detta tar sikte på den gröna omställningen och uppmuntrar till ökad cirkularitet, genom en ökad andel återbrukat byggmaterial, användande av hållbara produkter och genom åtgärder som minskar energiförbrukning i bostäder.

2. Ökad cirkularitet av byggmaterial i nyproduktion

Politiska reformer som ger incitament för byggherrar och beställare att öka andelen återbrukat byggmaterial i nyproduktion. Krav på att minst 10 procent av byggmaterialet i nyproduktion skall vara återbrukat, så skapas det incitament för en ny affärslogik kring återbruk och försäljning av byggmaterial.

Så skriver du en debattartikel

3. Återställ Rot-avdraget till 50 procent

Rot-avdraget infördes i Sverige år 1993 som en åtgärd för att minska förekomsten av hushållens inköp av svart arbetskraft inom byggsektorn. I dag använder över 1,2 miljoner svenskar Rot över hela Sverige till ett värde på 12,1 miljarder kronor. Återställa till den gamla nivån på 50 procent så skapas fler arbetstillfällen inom byggsektorn och det befintliga beståndet underhålls bättre.

4. Inspireras av Tyskland. Inför ett oberoende bosparande i Sverige

I Tyskland så utgör ett så kallade Bauspar grunden för boendet. Man börjar oftast spara i tidig ålder med ett perspektiv på minst 20 år. Bauspar skulle kunna vara en viktig komponent för att få svenskar att öka sitt sparande och långsiktigt planera för sitt boende. Du får låna samma belopp som du har sparat och används som topplån tillsammans med ordinarie bolån. Fördelen med detta system är att du kan köpa valfri bostad som finns på marknaden och inte enbart i den kö som olika bostadsaktörer förmedlar.

5. Studera Danmark och Finland. Slopad reavinstskatt om du ägt din bostad en längre tid

Genom den höga reavinstskatten i Sverige uppstår en inlåsningseffekt om man har bott länge i sin bostad och värdet har ökat kraftigt. Det innebär att många bor kvar längre i sin bostad längre än vad man önskar, vilket leder till en minskad rörlighet och dåligt utnyttjande av befintligt bostadsbestånd. I Danmark behöver du inte betala reavinstskatt vid försäljning av bostaden om du har bott där minst tre år. I Finland är det två år som gäller. För svenska förhållanden skulle denna modell vara svår att införa i nuläget, då dessa länder har fastighetsskatt. I stället kan man differentiera reavinstskatten från dagens 22 procent, till att den reduceras till förslagsvis 10 procent om du har ägt bostaden i minst tre år. Det skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden och minska inlåsningseffekten.

Byggbranschen står i dag för 10 procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi. Genom att dessa reformer på bostadsmarknaden uppnår vi flera positiva effekter samtidigt: vi ställer om byggsektorn till grönt och hållbart byggande, minskar Sveriges energiförbrukning, skapar fler arbetstillfällen och framför allt, vi skapar fler bostäder i Sverige.

Monica Björk

Vd, Byggmaterialhandlarna

Artikeltaggar

ÅtervinningBNPBostadsmarknadBostadspolitikByggbranschenByggföretagDanmarkDebattFinlandHållbarhetRotSkatterTyskland