Demokratin hotas av en populistisk agenda

Insändare | Val 2022
PUBLICERAD:
”Demokratin hotas av en populistisk agenda som har sin grund i att en grupp av väljare inte vill göra de livsstilsförändringar som krävs”, skriver insändarskribenten.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Vi står inför ett existentiellt val på två områden, klimatet och demokratin. Valet står mellan en klimatpolitik med mål långt in framtiden 2030, 2040 och 2060 och en omedelbar omställning som ger resultat för klimatet nu, i enlighet med vetenskapens enhälliga påpekanden.

Demokratin hotas av en populistisk agenda som har sin grund i att en grupp av väljare inte vill göra de livsstilsförändringar som krävs för en anpassning till förändrade omvärldsförhållanden. Detta gör att en exkluderande politik får fäste på bekostnad av en inkluderande politik.

Krister Stål

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG