Henrik Lander (C) - en dyr historia

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten riktar kritik mot Karlstads kommuns ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Henrik Lander (C), och får ett svar direkt.
Foto: Tommy Andersson
Henrik Lander (C) säger i en intervju i NWT den 16 augusti att han inte får ihop det matematiskt om Centern och Socialdemokraterna bildar regering efter valet. Lander brukar som regel inte få ihop det matematiskt! Han var en av politikerna som sålde ut stadshuset för 50 miljoner kronor trots att det fanns ett anbud på 100 miljoner kronor.

I sin egenskap av ordförande i teknik- och fastighetsnämnden har Henrik Lander i allra högsta grad varit drivande när det gäller höjningar av parkeringsavgifter i centrum och därigenom bidragit till utarmningen av centrumhandeln. Vidare förespråkar han att det ska byggas ett antal gång- och cykelbroar, bland annat en över älven mellan Råtorp och Färjestad, ett projekt som endast gynnar byggentreprenörer och där hans klimatpatos fått företräde framför en väl genomarbetad konsekvensanalys. Sist men inte minst finns det misslyckade projektet på Skutberget med i bilden.

Den pinsamma stadshusaffären, utarmningen av centrumhandeln, dyra brobyggen och Skutbergsprojektet visar att Lander bevisligen har sin käpphäst i det matematiska och det understryker påståendet att han varit en dyr affär för skattebetalarna och näringsidkarna i Karlstad.

Förundrad

***

SVAR DIREKT: Vi som politiker måste våga satsa på nya projekt

Att göra personliga påhopp i insändare men inte våga stå för dem med namn är inget jag blir speciellt imponerad över, men jag väljer trots det att skriva några kommentarer kring insändaren från ”Förundrad”.

Att stadshusförsäljningen inte fick den utveckling som tanken var är tråkigt och det blev ingen bra affär för kommunen, det håller jag absolut med om. Men vågar vi som politiker inte prova nya saker och satsa på nya projekt blir det heller ingen utveckling. Under mina år som ordförande i teknik- och fastighetsnämnden har vi investerat cirka tio miljarder kronor i fastigheter och dessutom en till två miljarder kronor i exploateringsprojekt där vi tillsammans med olika byggföretag utvecklat Karlstad. I stort sett alla kommunala byggprojekt har hållit sina budgetar, något enstaka har blivit dyrare och några billigare. Alla exploateringsprojekt har redovisat ett kommunalt plusresultat.

Att du inte ser att vi behöver utveckla möjligheterna även för gående och cyklister i en växande stad har inget med mina kunskaper i matematik att göra.

De senaste fyra åren har frågorna om parkering inte varit teknik- och fastighetsnämndens ansvarsområde men oavsett så har kommunens höjningar av våra parkeringsavgifter under denna period varit måttliga, att centrum har en tuff tid håller jag med om men det har mer göra med att människor väljer att handla med mera på andra ställen. Vill man ha ett levande centrum måste Karlstadsborna välja centrum. Kommunen har genom att tillåta omvandling av industri med mera till bostäder sett till att centrums befolkning ökat med flera tusen senaste tioårsperioden vilket borde betyda möjligheter för centrumhandeln.

Vi som kommun är gärna med och utvecklar en levande stadskärna men det kan vi bara göra om vi samarbetar med de som verkar och vill vara i centrum. Ett första steg är att börja lyfta alla de positiva saker som finns med vår stad, inte bara klaga och gnälla.

Henrik Lander (C)

Ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.