Hoppa till huvudinnehållet

Boorättvisa med dubbelbeskattning

Publicerad:
Det är en orättvisa i att Kilsbostäders hyresgäster betalar extra till Kils kommun med sin hyra, skriver Göran Andersson och Leif Danielsson.
Det är en orättvisa i att Kilsbostäders hyresgäster betalar extra till Kils kommun med sin hyra, skriver Göran Andersson och Leif Danielsson. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det går alltså till verksamhet som kommer Kilsborna till del, men som i rättvisans namn borde bekostas med skattemedel. Istället bekostas det av Kilsbostäders hyresgäster, skriver Göran Andersson och Leif Danielsson.

När hyran betalas in till allmännyttigt bostadsbolag tänker de flesta att de betalar för sitt boende, för att reparationer och renoveringar ska göras när det behövs och för att fastigheten, allmänutrymmen och utemiljöer ska vara en trivsam och bra miljö att bo i.

Men för hyresgästerna hos Kilsbostäder går en liten del av hyran istället till Kils kommun. Enligt Boverkets rapport 2022:6 gjordes 2020 en värdeöverföring från Kilsbostäder till Kils kommun på två miljoner, som användes till ”friskvårdssatsning ECG Arena och utveckling av Sannerudsvallen för att ge ökade möjligheter för spontanidrott”.

Det går alltså till verksamhet som kommer Kilsborna till del, men som i rättvisans namn borde bekostas med skattemedel. Istället bekostas det av Kilsbostäders hyresgäster, och blir alltså en form av dubbel beskattning, där hyresgästerna både betalar den kommunala skatten, och så ytterligare lite tillskott till kommunen genom sin hyra. Det är en orättvisa i att Kilsbostäders hyresgäster betalar extra till Kils kommun med sin hyra.

Så skriver du en debattartikel

Om man valt att låta de två miljoner stanna i bolaget skulle de gå tillbaka till hyresgästerna. Det skulle till exempel kunna gå till bättre utemiljöer, trygghetsåtgärder för ökad säkerhet eller lägre hyresjusteringar. Just hyreshöjningarna är extra intressant. Värdeöverföring bör vara en av de faktorer som påverkar bolagets behov av tillskott i kassan, vilket gör att den årliga höjningen av hyran skulle kunna vara lägre utan värdeöverföringen. Eller för den delen, att hyreshöjningen kan motiveras med hur de gynnar hyresgästerna – inte Kils kommun.

Värdeöverföring från kommunala bostadsbolag till kommunen är tillåten enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Kilsbostäder har ett modest uttag om man jämför med grannkommunen KBAB, som förvisso är ett större bolag, men även procentuellt sätt plockar ut en större andel ur bolaget. Samtidigt ser vi att Kils kommun har öppnat upp för värdeöverföringar. Det finns inget som säger att det stannar på dagens nivå.

Det bör ligga i både hyresgästers och de som äger bostadsbolaget, Kils kommuns, intresse att hyran som betalas skapar ett stabilt och hållbart bostadsbolag och att det går tillbaka till hyresgästerna i det de betalar för – ett bra boende. Det kan sammanfattas i: Bara för att man får, betyder det att man ska?

Göran Andersson

Leif Danielsson

Förhandlingsdelegation i Hyresgästföreningen för Kilsbostäder

Artikeltaggar

DebattHyresgästföreningenKBABKils kommunKils kommunKilsbostäder