Hoppa till huvudinnehållet

Socialdemokraterna är ute efter ditt hem

Publicerad:
Johan Danielsson (S) vill kunna ta ditt hem. Foto: Chris Anderson / TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

I skuggan av fastighetsskatten har ett ännu större hot mot småhusägande gått nästan obemärkt förbi under valrörelsen. Socialdemokraterna vill återinföra förköpslagen för fastigheter så att kommunerna kan kapa människors husköp.

Det var i början av juni som bostadsminister Johan Danielsson (S), inom ett större åtgärdspaket för att motverka segregation, presenterade en utredning om en ny förköpslag. Förköpsrätt innebär att kommuner får ta över och köpa en fastighet istället för den ursprungliga köparen, dock på samma villkor. Utredningen skall ta fram ett lagförslag med förköpsgrunder, alltså kriterier för när förköp får ske.

Av direktiven framgår att det skall finnas förköpsgrunder för att underlätta flera mål: förvärv av nyckelfastigheter, samhällsomvandling till följd av företagsetablering, det civila försvaret, samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder och motverkad segregation. I övrigt lär detaljerna förbli oklara tills utredningen överlämnas till regeringen, vilket skall ske senast i december nästa år.

Som utgångspunkt finns dock den gamla förköpslagen som upphävdes 2010. Den gällde obebyggda fastigheter och småhus på tomter som översteg 3 000 kvadratmeter. Från att den ursprungliga köparen sökte lagfart hade kommunen tre månader på sig att meddela förköp. Ett sådant beslut kunde överklagas till regeringen, vilket enligt Boverket i snitt tog dryga åtta månader. Avgörandet kunde sedan tas till Högsta förvaltningsdomstolen, vars behandling oftast tog ytterligare åtta månader.

Uppenbarligen skapade den gamla lagen väldiga problem för många husköpare. Även om vi inte vet exakt hur det nya förslaget kommer utformas lär det ha liknande verkan. Självfallet måste medborgarna kunna överklaga ett så pass ingripande beslut, och domstolarna har redan långa handläggningstider.

Även utan överklagan innebär tre månaders väntan på kommunens besked en påtaglig osäkerhet. Särskilt som de flesta banker kräver att man säljer sin gamla fastighet för att godkänna lånet för det nya huset. Det skulle lämna köparen i bostadslöst limbo. Förköpsrätt är dåligt också för säljaren som med största sannolikhet att skulle fått mer betalt om kommunen hade deltagit i budgivningen som alla andra.

Mycket väsen har gjorts av Socialdemokraternas svajande om fastighetsskatten. Ett återinförande skulle nästan garanterat tvinga människor med mindre inkomster från sina hem. Kanske kommer det ske om Magdalena Andersson (S) väljs om som statsminister, kanske inte.

Vad som däremot är säkert är att Socialdemokraterna vill kunna ta över människors nya hem. Det är just vad förköpslagen innebär. Det är inte någon idé från ett partidistrikt, ungdomsförbund eller en intern rapport. Det är en redan tillsatt utredning som kommer leverera ett konkret lagförslag.

Om inte Socialdemokratiska kommunpolitiker skall kunna lägga vantarna på människors nya bostäder, krävs en ny regering.

Artikeltaggar

BankerBostadspolitikBoverketCivila försvaretFastigheterHögsta förvaltningsdomstolenHus och hemJohan DanielssonKlimatKommunerLedareMagdalena AnderssonRegeringenSegregationSkatterSocialdemokraterna