Hoppa till huvudinnehållet

Rusta Kils ungdomar för framtiden

Publicerad:
En kraftigt nedåtgående kunskapstrend i både läsförståelse och matematik, i kombination med att den genomsnittlige eleven är frånvarande från var femte lektion, är något som inte kan fortsätta, skriver Johannes Johansson. Foto: Mikael Lindblom

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, har misslyckats med sitt uppdrag att rusta kommunens ungdomar för framtiden, skriver Johannes Johansson.

Kils skolungdomar har lägst behörighet till gymnasiet i hela Värmland. I juni gick tre av tio niondeklassare på sommarlov utan möjlighet att utbilda sig vidare – en siffra som tredubblats på bara några år. Den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, har misslyckats med sitt uppdrag att rusta kommunens ungdomar för framtiden.

En så pass radikal nedåtgång i skolresultat är någonting som vanligtvis syns i skolor med hög personalomsättning och stor andel nyanlända elever. Så är dock inte fallet i kommunens enda högstadieskola, Sannerudsskolan. När NWT den 1 augusti undersökte saken framkom en bild av en kommunal utbildningsapparat i stort behov av förändring. En kraftigt nedåtgående kunskapstrend i både läsförståelse och matematik, i kombination med att den genomsnittlige eleven är frånvarande från var femte lektion, är något som inte kan fortsätta.

Så skriver du en debattartikel

Skulden kan inte läggas på varken lärarna, skolledningen eller kommunens tjänstemän – de styrande politikerna måste ställas till svars. Nuvarande majoritet har suttit vid makten i val efter val, och trots att man genomfört stora satsningar på skolan ser det ut som det gör. Det allra mest talande exemplet är byggnationen av den nya Sannerudsskolan, ett gigantiskt projekt som kostat skattebetalarna 150 miljoner kronor. Att satsa på nya lokaler är inte fel i sig, men när skolresultaten trots det sjunker visar det på en felprioritering från kommunens makthavare.

I dag försöker man i stället vända denna nedåtgående trend i förskolan. Att stärka utbildningsväsendet i alla årskullar är någonting bra, men samtidigt är det för lite och för sent. Om befintlig satsning visar sig fungera kommer det ta ungefär tio år till resultatet syns – det är nästan en hel förlorad generation av Kilsbor. Problemet är akut, och därför är vi liberaler i Kil övertygade om att en förändring är nödvändig. Vi vill därför lansera ett direkt åtgärdsprogram med början efter nästa val.

1. Införa specialpedagogiska klasser i alla skolor och årskurser. Elever med särskilda behov behöver rätt stöd vid rätt tidpunkt – något som inte är möjligt i dagens Kil. Både eleverna och deras omgivning som störs råkar illa ut när så inte sker, och därför måste specialpedagogiska resurser finnas tillgängliga närmare eleverna.

2. Höja lärarnas status. I ett klassrum är det läraren som bestämmer – inte någon annan. Därför måste Kils lärare få en mer respekterad status.

3. Satsa på mer obligatorisk skolidrott för alla elever. Friska elever är smarta elever, och i dagens digitaliserade samhälle rör sig ungdomar allt mindre på sig. Därför vill vi liberaler införa betydligt mer obligatorisk skolidrott än vad som finns idag – både för elevernas kunskapsinhämtnings och hälsas skull.

4. Anställa fler lärarassistenter. Lärare ska fokusera på att just lära ut, och inte på att hålla ordning och reda i klassrummet. Om det finns ytterligare en vuxen i varje klassrum som ser till att det är lugn och ro kommer eleverna lära sig mer i en tryggare miljö.

Vi liberaler tror att skarpa åtgärder måste vidtas för att mota den nedåtgående trend som i dagsläget märks. Kils ungdomar har rätt till en bra, trygg och lärande skolgång som rustar dem för framtiden – och det är de vuxnas ansvar att så sker. Den 11 september har du möjlighet att göra just detta genom att lägga din röst på Liberalerna i Kils kommunval.

Liberalerna i Kil genom

Johannes Johansson

Artikeltaggar

CenterpartietDebattGrundskolanGymnasieskolanIdrottKils kommunKommunalvalLärareLiberalernaPedagogikSannerudsskolanSkolpolitikSocialdemokraternaVal 2022