Hoppa till huvudinnehållet

Vi vill ha träd längs älvpromenaden

Publicerad:
Insändarskribenten vill inte att träden fälls längs älvpromenaden i Karlstad.
Insändarskribenten vill inte att träden fälls längs älvpromenaden i Karlstad. Foto: Privat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu börjar avverkningen vid det nya boendet invid Klarälven i Karlstad. Viktigt med älvutsikt, alla träden ska fällas på grund av att de är "sjuka". Konstigt att det infaller just nu och att alla träden fram till stenbron skall bort. Vi som går älvpromenaden vill gärna ha träden kvar.

Trädkramaren

***

SVAR DIREKT: Karlstads kommun vill också behålla träden

Karlstads kommun vill precis som insändarskribenten också gärna bevara träden. När detaljplanen togs fram för området var planen att bevara den stora almen vid stenbron. Inom exploateringsavtalet för byggnationen i området fanns en överenskommelse om att skydda trädet under byggskedet. Kommunen har under en längre tid arbetat för att försöka förhindra att almsjukan sprider sig i staden. Bland annat har ett stort antal träd vaccinerats. Även träden vid älvpromenaden intill stenbron vaccinerades, men tyvärr ger inte vaccinationen ett hundraprocentigt skydd, och under 2021 upptäcktes att träden vid stenbron blivit drabbade av almsjuka. På grund av det planerar vi för att träden ska tas ner och en ansökan är skickad till Länsstyrelsen. Eftersom det pågår exploatering i området är planen att ta ner träden i samband med byggnationen för att korta ner och hålla ihop byggprocesserna så mycket som möjligt.

I samband med byggprojekten som just nu pågår i området åtgärdar kommunen ett erosionsskydd som är i dåligt skick och som löper utmed Klarälven. Åtgärden kräver att de bollpilar som växer utmed erosionsskyddet tas ner och ersätts med nya träd. Åtgärder på erosionsskyddet samt återplantering planeras genomföras under 2023.

Per Anders Olsson

Projektledare, Karlstads kommun 

Artikeltaggar

InsändareKarlstadKarlstads kommunTräd