Valmets vd: ”Vi måste lära oss att leva med osäkerhet”

Publicerad:
Pasi Laine är Valmets vd och högsta operativa chef för 17 000 anställda i 30 länder. Han besökte nyligen Valmet i Karlstad för att delta i ett möte, och NWT fick en intervju med honom. Foto: Helena Karlsson

Valmet står starkt, resultatet utvecklas positivt och efter samgåendet med det finska bolaget Neles är koncernen ännu stabilare.

Det säger Valmets vd och koncernchef Pasi Laine under ett Karlstadsbesök. Kriser som pandemi och krig påverkar bolagets verksamhet, men Pasi Laines budskap till de lokala ledningarna är att förändring och osäkerhet är ett konstant tillstånd som man behöver lära sig att hantera.

I februari 2020 sa Valmets chef för pappersdivisionen, Jari Vähäpesola, i en NWT-intervju att Valmet har framtiden i sina egna händer, trots internationella orosmoln som Brexit och hotande handelskrig mellan supermakter. Efter den intervjun har vi sett en världsomfattande coronapandemi och dessutom ett förödande krig i Ukraina med stor påverkan på priser och tillgång på råvaror, internationella distributionskedjor med mera. Skulle du i dag säga samma sak som han sa då, att ni styr över er egen framtid?

– Jag skulle säga exakt det samma. Som jag sa till den lokala ledningen i går är det lätt att säga att det finns stora osäkerheter på marknaden. Men tänk så här: ta de senaste 15 åren, vem minns en tidpunkt då det inte funnits osäkerheter? På något sätt måste vi lära oss att leva med osäkerhet, vi kan aldrig tänka att vi vet som händer i framtiden. Vi måste lita på oss själva, lita på att världen utvecklas huvudsakligen positivt och jobba hårt, då kommer resultatet att bli bra.

Divisionschefen: "De bästa människorna i världen inom branschen finns i Karlstad"

Hur har de senaste globala kriserna påverkat Valmet?

– Covid var förstås en stor utmaning. Om vi tar Karlstad och mjukpappersverksamheten som exempel, så är vi normalt sett på plats efter leverans och hjälper kunderna att sätta upp och starta maskinerna. Under pandemin har det varit svårt att resa, speciellt till Kina. Det betydde att vårt kinesiska team har fått ta ett större ansvar än tidigare, men vi lärde oss också mycket nytt under covidtiden. Vi lärde oss att göra nya saker som man inte riktigt kände sig bekväm med att göra tidigare.

– När det gäller ökande priser på råvaror behöver vi sprida budskapet till våra kunder så tidigt som möjligt, och så behöver vi lära oss att leva med inflation igen.

I Karlstad har Valmet sitt kompetenscentrum för den globala mjukpappersverksamheten.
I Karlstad har Valmet sitt kompetenscentrum för den globala mjukpappersverksamheten. Foto: Jonas Klint

Många företag drabbas av svårigheter att få tag på vissa råvaror, och komponenter som halvledare – hur har ni drabbats?

– Det har såklart påverkat oss också, men i mindre utsträckning än många andra företag. Vi har varit väldigt duktiga på att leta upp de nödvändiga komponenterna, inte minst inom vår egen automationsverksamhet.

Vilka strategier har ni haft för att hantera de här globala kriserna?

– Det kanske är kriser. Men det är också det normala livet att saker inte utvecklar sig som man trodde. Man måste vara flexibel. Och den verkställande makten måste vara tillräckligt decentraliserad, långt ner i organisationen, under sådana här perioder. Covid hanterade vi centralt, men alla de andra frågorna har hanterats av lokala team. Det tror jag är rätt sätt för att överleva. Det är de lokala teamen som driver projekten och sköter inköpen, det är de som vet hur de ska hantera det. Du måste ha tillit till din organisation.

”Det är väldigt viktigt för oss att verksamheten i Karlstad fortsätter att utvecklas positivt” säger vd:n och koncernchefen Pasi Laine.
”Det är väldigt viktigt för oss att verksamheten i Karlstad fortsätter att utvecklas positivt” säger vd:n och koncernchefen Pasi Laine. Foto: Helena Karlsson

Valmet har en hög grad av digitalisering, både i det ni erbjuder era kunder och i bolagets interna verksamhet – har det varit en fördel?

– Ja. Vi har sedan länge haft möjligheten att ge våra kunder support på distans, och under covid lärde sig organisationen att dra ännu större nytta av den möjligheten.

Hur skulle du vilja beskriva Valmets verksamhet i Karlstad?

– Den är väldigt viktig. Det är vår största enhet i Sverige. Vi har runt 730 personer som jobbar här på Valmets lönelista, plus inhyrd personal. Det är en stor enhet med flera discipliner, vi har mjukpapper, vi har kokning och kausticering, vi har den skandinaviska ledningen för service här, och automation. Det är väldigt viktigt för oss att verksamheten i Karlstad fortsätter att utvecklas positivt.

En järn- och hjärnindustri i världsklassWebb-tv: Mycket hantverk kvar i tillverkningen

Gör enheten i Karlstad ett bra resultat?

– Det kan alltid bli bättre.

Berätta mer?

– Det är vad vi säger till alla våra verksamheter. Vi ska bli bättre varje år. För åtta år sedan var Valmets vinst bara två procent, i slutet av förra året var den nästan elva procent. Det är ett resultat av det dagliga arbete vi alla gör, att förbättra vår verksamhet och effektivitet lite i taget. Jag tror inte att vi kan ta några stora steg, men jag tror att om alla fortsätter att förbättra sitt dagliga arbete lite hela tiden, så blir det en stor effekt på det sammanlagda resultatet när 17 000 personer gör det. Det arbetet ska fortsätta även här i Karlstad.

Cirka 730 personer arbetar på Valmet i Karlstad. Koncernen har också en enhet i Hagfors där cirka 100 personer arbetar.
Cirka 730 personer arbetar på Valmet i Karlstad. Koncernen har också en enhet i Hagfors där cirka 100 personer arbetar. Foto: Jonas Klint

Positivt resultat

Valmet kommunicerar inte resultat enhet för enhet, men hela koncernens omsättning var förra året nära 4 miljarder euro (över 40 miljarder kronor) och ebitda (rörelseresultat före nedskrivningar, räntor och avskrivningar) var 10,9 procent.

– Det är en procent bättre än föregående år, och orderingången ökar så det är ett bra resultat. Men de kommande åren ska resultatet bli ännu bättre, säger Pasi Laine.

Valmet

Valmet utvecklar och levererar teknologi, automation, ventiler och tjänster framför allt inom fiber- och massaindustrin, mjukpapper, papper och kartong och energibranschen.

Teknikutbudet omfattar hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper samt kraftverk för produktion av bioenergi.

Automationslösningarna sträcker sig från enstaka mätningar till nyckelfärdiga automationsprojekt i fabriken. Servicen inkluderar allt från underhåll, reservdelar till förbättringar av fabriker och anläggningar.

17 000 anställda i 30 länder.

Omsättning: cirka 4 miljarder euro (drygt 40 miljarder kronor)

Valmet är börsnoterat på Nasdaq Helsingfors. Huvudkontor i Espoo, Finland.

Vd och koncernchef: Pasi Laine

Cirka 730 anställda på Lamberget i Karlstad, där kompetenscentrum och ledningen för koncernens mjukpappersverksamhet finns. Valmet i Karlstad levererar kompletta mjukpappersmaskiner med tillhörande utrustning till kunder världen över. Till verksamheten hör ett gjuteri. På Lamberget finns också en komplett pilotanläggning för testning av maskinkonfigurationer och processer. På Lamberget ligger också Valmets centrum för kokeri- och kausticeringsteknologi.

Cirka 100 anställda i Hagfors. En gjuteri- och metallurgianläggning där företaget tillverkar malsegment, en viktig del i de raffinörer som används för att frigöra träfibrer från vedflis vid framställning av papper och fiberboard.

I våras avslutades samgåendet mellan Valmet och den stora finländska ventiltillverkaren Neles. Intresset från affärspressen för den affären var stort, bland annat på grund av att det blev en dragkamp om den finska industriklenoden mellan finska Valmet och svenska Alfa Laval.

Ett bra år på Valmet – trots allt

Vad kommer Neles att tillföra koncernen?

– När det gäller erbjudandet till kund beskriver vi oss som en triangel; ett hörn är processteknologi – till exempel mjukpappersmaskiner och massabruk – ett hörn är service för teknologin och det tredje är automation. I det hörnet hade vi tidigare bara system, och med samgåendet med Neles har vi även ventiler, så det totala erbjudandet är mycket bra, vi har goda möjligheter att serva våra viktigaste kunder.

Vad räknar ni med att vinna på samgåendet?

– Kunderna får ett bredare erbjudande från oss, vi kan serva våra kunder bättre. Det är också strategiskt viktigt att volymen i vår basaffär inklusive service och automation ökar substantiellt. Valmet är ett starkare och stabilare företag efter samgåendet.

Valmet i Karlstad är en del av en koncern med verksamhet i 30 länder, en omsättning på drygt 40 miljarder kronor och 17000 anställda.
Valmet i Karlstad är en del av en koncern med verksamhet i 30 länder, en omsättning på drygt 40 miljarder kronor och 17000 anställda. Foto: Jonas Klint

Om du ser ett år framåt – vilka är de största utmaningarna för Valmet?

– Vi behöver så klart fortsätta att få in order, kämpa för att växa så mycket som möjligt, förbättra vinstmarginalen samtidigt som vi fortsätter utveckla vår personal, våra digitala verktyg, och fortsätta den här ständigt pågående förbättringen. Så inget dramatiskt.

Hårda klimatkrav

Klimatfrågorna är centrala i alla Valmets affärsområden, inte minst i mjukpappersverksamheten som har sitt centrum i Karlstad. En faktor som får allt större betydelse för kunderna är pappersmaskinernas klimatprestanda. Därför satsar Valmet hårt på att få ner koldioxidavtrycket av sina produkter.

– Vi har ett klimatmål där vi ska minska våra CO2-utsläpp med 20 procent i våra inköp, och med 80 procent i vår egen verksamhet. Vi jobbar mycket med de här sakerna och vi ska göra det möjligt för våra kunder att driva klimatneutrala massa- och pappersbruk.

Valmets konkurrenter tänker så klart i liknande banor.

– Senast den här morgonen fick jag en genomgång av hur mycket energiförbrukningen har gått ner inom mjukpappersindustrin: den har halverats de senaste 20 åren. Men vi måste fortsätta minska utsläppen. Det är så klart ett försäljningsargument, det här är ett kriterium i affären.

I Karlstad bedriver Valmet flera olika verksamheter, men mjukpappersverksamheten (tissue) sticker ut genom att Karlstad är koncernens globala kompetenscentrum.
I Karlstad bedriver Valmet flera olika verksamheter, men mjukpappersverksamheten (tissue) sticker ut genom att Karlstad är koncernens globala kompetenscentrum. Foto: Jonas Klint

Artikeltaggar

IndustrierLambergetNäringslivPappersindustriSkogsnäringValmet

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare