Medarbetare i Värmland viktiga i klimatomställningen

Debatt
PUBLICERAD:
Genom att inrätta klimatombud vill vi öka vårt inflytande i omställningen och bidra mer i kommuners och regioners dagliga arbete för att minska klimatavtrycken, skriver Veronica Magnusson (bilden) och Esteri Nilsson.
Foto: Fotograf Gustav Gräll
Genom att inrätta klimatombud vill vi öka vårt inflytande i omställningen och bidra mer i kommuners och regioners dagliga arbete för att minska klimatavtrycken, skriver Veronica Magnusson och Esteri Nilsson.

Trots kommuners och regioners stora betydelse i omställningen nämns de sällan i debatten. Medarbetarna i välfärden är viktiga för att minska verksamheternas miljöpåverkan. Att de i Värmland får möjlighet att påverka på sina arbetsplatser är avgörande för att länet ska nå sina utsläppsmål. Därför inrättar vi klimatombud.

På mindre än åtta år behöver Sverige halvera utsläppen av koldioxid för att klara Parisavtalets 1,5-gradersmål – takten måste öka. Det gäller även i Värmland. Enligt Naturvårdsverket är infrastrukturen för förnybara drivmedel och för elfordon bristfällig i flera delar av länet och andelen fordon som körs på alternativa bränslen är mycket låg. Om utsläppen av växthusgaser ska minska, måste takten i utfasningen av fossildrivna fordon öka.

Vision organiserar 200 000 medarbetare och chefer inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplade till välfärden. Många av dem har till uppgift att omsätta Sveriges klimatpolitik i praktiken.

Ett exempel är upphandlare, som har en nyckelroll i omställningen. Varje år köper kommuner och regioner varor och tjänster för över 650 miljarder. Detta medför utsläpp som är större än alla inrikestransporter i landet. Hur upphandlingarna genomförs har alltså stor betydelse för att minska fossila utsläpp. Enligt en aktuell rapport vi tagit fram med Fairtrade efterlyser en hög andel kompetensutveckling för att kunna upphandla hållbart och minska utsläppen.

Alla medlemmars villkor påverkas eller kommer att påverkas av klimatkrisen. Därför har vi som första fackförbund tagit steget och inrättat klimatombud. Klimatombudet är medarbetarnas röst för inflytande över sin arbetssituation och kan hjälpa till att undanröja hinder som står i vägen för en snabbare klimatomställning.

Ombuden ska bland annat bidra till att öka medvetenheten om klimatfrågor och identifiera viktiga åtgärder som behövs på arbetsplatsen. Det kan handla om så skilda saker som att driva på för kompensationer för dem som väljer att transportera sig klimatsmart till arbetet eller att medarbetare har rätt förutsättningar för att genomföra beslutad klimatpolitik.

Facket har varit den positiva kraften i många stora förändringar som är kopplade till arbetslivet. Det handlar om alltifrån rätten till semester, rätt till föräldraledighet och en försäkring för den som blir sjuk. Nu krävs att vi blir en aktiv part också i klimatfrågan.

Ett fackligt inflytande i klimatfrågor är också ett viktigt sätt att skapa den delaktighet på arbetsplatserna som är nödvändig för att kunna hantera de förändringar som behöver ske framöver. De som på olika sätt ska arbeta med att genomföra klimatomställningen eller påverkas av den måste också få möjlighet att påverka.

Genom att inrätta klimatombud vill vi öka vårt inflytande i omställningen och bidra mer i kommuners och regioners dagliga arbete för att minska klimatavtrycken. Vi vill uppmana alla arbetsgivare inom vårt område i Värmland att kroka arm med oss i kampen för ett hållbart samhälle och arbetsliv.

Veronica Magnusson

Ordförande i Vision

Esteri Nilsson

Klimatombud och förtroendevald i Visions Karlstadsavdelning

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

REKOMMENDERAT FÖR DIG