Vi behöver en kollektiv synvända

Debatt
PUBLICERAD:
Liksom delar av fackföreningsrörelsen dissekerar vi sönder allt tal om valfrihet och vinster inom välfärdssystemen, skriver Agne Sandberg.
Att vi lever i en kapitalistisk marknadsekonomi är ingen naturlag, skriver Agne Sandberg.

För att kunna hantera klimatkrisen och ojämlikheten i samhället måste vi utmana tänkandet i samhället. Vi behöver åstadkomma en kollektiv synvända. Det handlar om tänkandet om oss själva och mänskliga behov, om skogarna, sjöarna och haven, om meningen med livet, meningen med att överhuvudtaget bygga samhällen. Självklart en utmaning av format.

Men vi är inte ensamma; liksom Greenpeace, Fridays for Future och Naturskyddsföreningen kan vi ta stöd i den klimatforskning som sammanfattats av IPCC. Liksom delar av fackföreningsrörelsen dissekerar vi sönder allt tal om valfrihet och vinster inom välfärdssystemen. Och tillsammans med dem synliggöra de korrupta lobbystrukturer som gett särintressen problemformuleringsprivilegiet i samhällsdebatten.

Tänk skogs- och lantbrukslobbyn; tänk vård- och friskoleföretagen; tänk det militärindustriella komplexet; tänk digitaliseringsmissionärerna och den växande mängden ”kommunikatörer” i stat, kommun och näringsliv. För deras del handlar det inte om samhällsansvar och en hållbar framtid, det handlar istället om försvaret av tingens ordning där fortsatt tillväxt och envars rätt att tjäna pengar på allt som tänkas kan, ska förvaras och utvidgas.

På nära håll minns vi skandalerna kring Frankfurtflyget och flygplatsen; planerna på en Muminpark på Skutberget, Stadshusaffären och Månsaberget. I vems och vilkas intresse drevs de här idéerna fram? Varför släpptes de fram av blågröna? Vilken trovärdighet har (s) efter sitt aktiva stöd för såväl frankfurtflyg och Muminpark? Kan vi lita på dem?

Så länge den nuvarande (o)ordningen tillåts fortleva, kommer vi i framtiden att se fortsatt misshushållning med skattemedel, rovdrift av naturresurser och fördjupad klimatkris. Exploateringen av människor kommer att fortsätta och ojämlikheten kommer att växa. Systemets bärande princip: att gynna allt som ger maximal vinst för privatkapitalet på så kort tid som möjligt lever vidare.

Att vi lever i en kapitalistisk marknadsekonomi är ingen naturlag. Det är ett mänskligt påfund som under århundraden präglats av mäktiga politisk/ekonomiska klassintressen. Därför måste vi fortsätta sätta fingret på lokala galenskaper, starkt ifrågasätta konsumtionssamhällets tillväxtaxiom och verka aktivt för ett systemskifte – bort från den kapitalistiska marknadsekonomin.

Agne Sandberg

Kandidat för Vänsterpartiet i Karlstad och till riksdagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.