Svårt att bromsa prischocken

Ledare
PUBLICERAD:
Moderaterna presenterar förslag för att hantera energikrisen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
För personer boendes i södra Sverige är det svårt att sluta oroa sig för elpriset. Värst är det i elområde fyra. Tack och lov är Värmland inte där, men nog syns prisökningar även här.

Riksdagens partier avlöser nu varandra i att presentera förslag om att pressa elpriset. Moderaterna önskar ett högkostnadsskydd som är tänkt att skydda privatpersoner från skenande elpris under den kommande vintern.

Modellen är inspirerad av en nödlösning som införts i Norge men kan bli oerhört dyr. Både för att breda stöd blir kostsamma, men även för att det kan innebära ett skevt incitament att förbruka mer el i vinter för att nå upp till stödet.

Vänsterpartiet anser att det skulle garantera intäkter för elbolag. Partiet vill hellre se begränsningar på exporten. Hög export till länder med större energiproblem är trots allt en stark faktor i det höga priset för svenska hushåll.

Förutom det juridiskt knepiga med att skilja prissättning på det sätt finns det klassiska problem med försök att skärma av svenska konsumenter från den europeiska marknaden. Inte minst då en sådan protektionism snabbt skulle straffa sig. Andra länder skulle givetvis reagera med liknande tilltag och Sverige skulle antagligen dras inför EU-domstolen.

Centerpartiets motdrag, krav på sänkta kapacitetsavgifter och stödköp av den underutnyttjade biokraften, är på pappret det mest gångbara hittills. Det tar av de avgifter som tas in för elöverföringen inom Sverige och är därmed inte direkt påverkande på statsbudget eller handeln. Kostnaden äts upp av Statliga Svenska kraftnät som efter den senaste tidens prisrally badar i pengar.

Problemet, som inte är så litet, är att effekten för konsumenter i praktiken blir kännbart först om drygt två år. Det vill säga att det är helt värdelöst förslag vad gäller den kommande vintern. Förslaget om köp av biokraft eller, som Moderaterna tänkt sig, en avskaffad kraftvärmeskatten skulle bättra på utbudssidan. Men det är inte sagt hur mycket det kan betyda för konsumenterna.

Regeringen säger sig fila på ett eget förslag. Som det låtit så långt är det närmare ett generellt stöd likt det moderata förslaget, snarare än skenlösningarna som presenterats av Vänsterpartiet eller Centerpartiet.

Det hänger dock kvar tre stora frågetecken.

Första är frågan om kostnaden. Moderaterna vill finansiera sitt förslag med pengar ur biståndsbudgeten, Klimatklivet och Vattenfalls vinstutdelningar. Förutom det sistnämnda är det svårt att se att regeringen gör samma prioritering. Men pengarna måste komma någonstans ifrån.

För det andra finns det en effektbrist. Elen måste produceras, inte bara betalas för. Om bara priset hålls nere når man ändå en gräns för vad som finns i nätet. Kraftvärme eller kanske återstartande av Ringhals kan hjälpa. Men kommer det räcka och hinner det få effekt?

Till sist är just tidsaspekten avgörande. Snabba riksdagsbeslut är ovanliga, särskilt när alla har egna lösningar och det står ett val för dörren. Elnätet tar därtill tid att bygga ut och Sverige sitter fast med den elproduktionen som redan finns på plats.

Som följd av den förda energipolitiken är Sverige numera beroende av gynnsamt väder. Det är bisarrt att säga, men förhoppningsvis blir det en varm och blåsig vinter.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.