Hoppa till huvudinnehållet

Ni undersköterskor är guld värda!

Publicerad:
”Det är hög tid att anställa fler och höja statusen på yrket för dem som vårdar äldre”, skriver insändarskribenten.
”Det är hög tid att anställa fler och höja statusen på yrket för dem som vårdar äldre”, skriver insändarskribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till ”Vi undersköterskor”, NWT 10 augusti

Spring, lilla undersköterska, spring!

I Karlstad finns inget vårdboende för gravt handikappade äldre. Därför bor min make på ett boende i Molkom. Personalen där är helt underbar! Men som anhörig upplever jag att det är precis som ”Vi undersköterskor” beskriver - allt färre ska utföra allt fler arbetsuppgifter. Det är hög tid att anställa fler och höja statusen på yrket för dem som vårdar äldre.

I valtider lovar politikerna gärna att allt ska bli bättre, men vad händer? När det gäller Karlstads kommun finns till exempel inga planer på att bygga nya vårdboenden i Karlstad - trots att antalet äldre bara blir fler och fler.

Anhörig

***

SVAR DIREKT: Fler platser på vård- och trygghetsboende

En av samhällets framtida utmaningar är att andelen äldre ökar kraftigt de kommande åren. För att möta detta behöver vi, Karlstads kommun, arbeta med både rekrytering och utbyggnad av antalet platser på vård- och trygghetsboende.

Vi arbetar kontinuerligt för att rekrytera och attrahera personer som vill ha ett viktigt och meningsfullt arbete. Vad gäller boendeplatser arbetar vi både på kort och lång sikt med prognoser och investeringsplanering.

I mars beslutade vård- och omsorgsnämnden att Gunnerns vårdboende med 48 platser ska ersättas av ett nytt modernt vårdboende med 60–70 platser då alltför stora renoveringsbehov finns i nuvarande fastighet. Med utgångspunkt från den senaste befolkningsprognosen skulle det i snitt behövas ett nytt vårdboende under varje mandatperiod, vilket innebär att det kan bli aktuellt med ännu fler boenden under kommande mandatperioder.

Som ett led i att också möta utvecklingen öppnade Villa Orrholmen med 40 vårdboendeplatser i april 2020. Ytterligare 20 vårdboendeplatser med somatisk inriktning kommer att startas upp i två faser med 10 platser som tas i bruk redan nu i höst. Därutöver finns det behov av att modernisera befintliga vård- och trygghetsboenden för att skapa hållbara, ändamålsenliga och funktionella boenden.

Karin Jonsson

Ekonomichef

Vård- och omsorgsförvaltningen

Artikeltaggar

ÄldrevårdInsändareKarlstadKarlstads kommunUndersköterska