NWT beklagar felaktig hantering av insändare

Nyheter
PUBLICERAD:

En viktig princip när man skriver en insändare är att man kan vara anonym. Bara redaktionen känner till skribentens namn. Vi hanterar varje år tusentals insändare och vi har stor vana att ta hand om det insända materialet på ett korrekt sätt.

På onsdagen skedde dock ett beklagligt misstag. Anonyma insändare som kritiserade ett värmländskt kommunalråd, skickades till kommunalrådet för att politikern skulle få möjlighet att svara på anklagelserna samtidigt som de kritiska insändarna skulle publiceras. Så långt är det inget konstigt. Att kritiserade politiker får möjlighet att svara direkt är bara bra.

Men tyvärr så skickades fel mejl till fel mejladress. Mejlet till politikern innehöll även uppgifter om vilka som hade skrivit insändarna.

Det är ett oförlåtligt misstag som egentligen inte ska få ske. Det sitter i ryggmärgen hos varje journalist att aldrig lämna ut en anonym persons identitet.

Vi har idag kontaktat de aktuella insändarskribenterna och beklagat det inträffade och förklarat vad som har hänt.

Vi har ytterligare skärpt våra rutiner kring insändare för att försäkra oss om att något liknande aldrig ska kunna inträffa igen.

Vi vill också vara ärliga och öppet berätta om vårt misstag.

Jag vill att alla våra läsare ska veta att vi tar den här typen av misstag på stort allvar och att vi gör allt som står i vår makt för att detta inte ska upprepas. Våra läsares förtroende är det viktigaste vi har.

Mikael Rothsten

Ansvarig utgivare för NWT