Hoppa till huvudinnehållet

Kriminalisera tjänstemannaförföljelse

Publicerad:
Som enda parti i riksdagen föreslår vi därför en ny brottsbeteckning; tjänstemannaförföljelse, skriver Robert Hannah.
Som enda parti i riksdagen föreslår vi därför en ny brottsbeteckning; tjänstemannaförföljelse, skriver Robert Hannah. Foto: Claudio Bresciani/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Socialsekreterare, poliser och andra tjänstemän blir uthängda på nätet för att hindra dem i deras tjänsteutövning, skriver Robert Hannah.

En ny rapport, från Göteborgs Universitet i samarbete med SULF (Sveriges universitetslärare och forskare) visar att fyra av tio högskolelärare och forskare blivit utsatta för hat och hot. Extremister, och andra, flyttar fram sina positioner och hotar demokratins tjänstemän. Vi behöver bemöta det med kraft.

Trakasserierna och hoten leder till rädsla och självcensur. Det är till exempel 223 forskare som svarar att de avhållit sig från att uttala sig i egenskap av forskare på grund av utsatthet. En annan nyligen genomförd studie från Lärarnas riksförbund visar att var fjärde grundskollärare har utsatts för hot eller våld på jobbet det senaste året.

De som vill splittra vårt land angriper ofta välfärdens kärna. Socialsekreterare, poliser och andra tjänstemän blir uthängda på nätet för att hindra dem i deras tjänsteutövning. Islamister genomför koordinerade attacker som skapar en tystnadskultur på socialtjänster. Det kanske kändaste fallet är attackerna mot socialtjänsten i Angered, som till slut skapade en tystnadskultur och hindrade socialsekreterare i sin tjänsteutövning. Nya rapporter visar att propagandan fått fäste, oroliga föräldrar vågar inte söka hjälp.

Den sammantagna bilden är att det offentliga inte klarar av att skydda sina anställda. En delförklaring är att Internet skapat stora möjligheter att nyttja yttrandefriheten, men att många missbrukar den rättigheten. Det finns dock även mer direkta hot, som från skurkstater som Qatar eller islamistiska och nazistiska grupperingar. Vi menar att samhället tydligare måste stå på tjänstemännens sida.

Vi har mycket att lära av Frankrike och president Macrons arbete för att bekämpa extremism och stärka skyddet av demokratins tjänstemän, såsom exempelvis läkare, lärare och socialsekreterare.

2018 presenterade den franska regeringen en nationell handlingsplan för att förhindra radikalisering. Handlingsplanen omfattar 60 åtgärder med fokus på att upptäcka extremism, stoppa rekryteringen och sprida kunskap om hur extremister infiltrerar vårt samhälle. Med inspiration från Macron presenterar vi därför ny politik för att skydda samhället mot extremister.

Som enda parti i riksdagen föreslår vi därför en ny brottsbeteckning; tjänstemannaförföljelse. Den som genom uthängning, trakasserier och förtäckta hot på sociala medier försöker hindra det offentligas anställda från att utföras sina jobb nyttjar inte yttrandefrihet. De hindrar demokratins tjänstemän från att utföra sina uppgifter.

Det nya brottet behövs både för att skydda socialsekreterarna, lärarna och andra anställda i hela landets kommuner och i förlängningen för att garantera allas rätt till den gemensamma välfärden.

Oavsett om det är religiös extremism, ideologisk fanatism eller annat hat som ligger bakom behöver samhället skydda sina tjänstemän bättre. Det är dags att kriminalisera tjänstemannaförföljelse.

Robert Hannah (L)

Integrationspolitisk talesperson

Artikeltaggar

AngeredDebattGöteborgs universitetLärarnas riksförbundRobert Hannah