Hack i häl på Centerpartiet

Ledare
PUBLICERAD:
Kristdemokraterna vill rädda förlossningsenheter.
Foto: Adam Ihse/TT
Kristdemokraternas mål i valrörelsen har klarnat. De vill ersätta Centerpartiet som Sveriges landsbygdsparti. Helt orimligt är det inte.

Nyheten i Ebba Buschs sommartal, som hölls på skärgårdsön Hönö utanför Göteborg, handlade om förlossningsvården. Bland annat vill Kristdemokraterna att förlossningsenheten i Karlskoga och andra orter där det lagts ned ska öppnas igen.

Likt förra valet, då Busch lade mest på att debattera vårdköer, har Kristdemokraterna valt att koncentrera sig på en vårdfråga där Socialdemokraterna har tappat mark. Utöver att ösa en hel del kritik över regeringens politik var det lite oväntat Centerpartiets väljare som Busch valde att vända sig till.

Köerna är långa på såväl stora som små orter. Men Kristdemokraterna har riktat en särskild udd mot sina tidigare Allianskollegor.

”En röst på Centerpartiet är i praktiken en röst på Miljöpartiet.” - Det är att ge Miljöpartisterna inflyttande över sådant som jakten, skogen, vargen och energipriserna. Det är lite långsökt att likställa de två partierna, men Buschs angrepp har en poäng i att det gamla landsbygdspartiet valt att stödja en regering vars politik drabbar de egna väljarna.

Kristdemokraterna fick förra veckan en ny sidoorganisation, Kristdemokratiska Bondeförbundet, med den tidigare C-veteranen Staffan Danielsson i spetsen. Vilket får sägas vara ett tecken i tiden. Uppstarten kan också, likt delar av sommartalet, ses som ett angrepp på det parti som en gång i tiden hette just Bondeförbundet.

Centerpartiet har genom sin långa historia kämpat med konsekvenserna av växande städer och vikande landsbygdsbefolkning. Inte minst med vad det betyder för det egna väljarunderlaget. Partier som vill växa behöver hitta nya väljare. Centerpartiet har riktat blicken mer mot städerna, medans Kristdemokraterna riktat den mot de som Centerpartiet trott var säkrade röster.

Att Kristdemokraterna i vissa opinionsmätningar nu är det större av de två partierna torde märkas också av Centerpartiets ledning. Situationen har en historisk ironi. Kristdemokraternas första framgång i ett riksdagsval var en valsamverkan med Centern 1985. Samma val var Thorbjörn Fälldins sista och sågs som en katastrof vid tiden.

I allmänna val är den enes nederlag den andres framgång. I debatten gör man gärna avståndstaganden, men det är oftast genom att tilltala ett annat partis väljare som procentsatserna börjar röra på sig.

Centerpartiet har genom sitt val av regeringsalternativ öppnat fältet för konkurrens om sina väljare. Moderaterna har lyft fram hur man får mer centerpartistisk politik med dess politik än med januariöverenskommelsen. Ingen har dock lagt energi på att inta rollen som det nya landsbygdspartiet likt Kristdemokraterna.

Ebba Busch upprepade formuleringen att ”Sverige ska fungera” vid flera tillfällen under söndagens tal. I sin enkelhet hade det kunnat vara en centerpartistisk kliché. Men det partiet väljer andra strider. Busch koncentrerar sig på offentliga kärnuppgifterna och hur dessa idag brister.

Väntetider inom vården eller avståndet att resa till närmsta förlossningsenhet är exempel på det. Men också elsystemets problem och bristen på poliser. Mycket som är mer kännbart utanför de stora städerna. Att fokusera på det ligger rätt i tiden.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.