Med elbrist försvinner jobben

Ledare
PUBLICERAD:
Industri förutsätter stabil eltillgång.
Foto: Anders Wiklund/TT
All form av produktion förutsätter energi. Desto billigare desto bättre. Med skatter på fossila energikällor och stöd till andra förväntas industrin bli miljövänlig.

Utan stabil elproduktion blir det ingen omställning. Med miljöpartister och socialdemokrater i regeringen har man i åratal skruvat på skatter och regelverk för att tvinga fram en elektrifiering av industrin. Samtidigt som kärnkraft fasas ut.

I södra Sverige har förhoppningen varit att det ska gå att importera el när vinden mojnar. Därför ansågs nedläggningen av kärnkraftverk vara ekonomiskt försvarbart. Nu är det dragkamp om elen i norra Europa. Den svenska strategin är inte hållbar under dagens förutsättningar.

Vattenfall utreder möjligheter för nya reaktorer vid Ringhals. Partierna till höger ser det som en nyckel till energifrågan. Industrin vill framförallt ha en stabil eltillgång.

Regeringen har aktivt motverkat det. Socialdemokratiska energiministern verkar tro att det räcker med mer flexibilitet i elnätet. Miljöpartiets språkrör Per Bolund sade nyligen i en intervju (Göteborgsposten 5/8) att det inte ska byggas någon ny kärnkraft i Sverige.

Att dessa partier hoppas bilda en ny regering efter hösten val är minst sagt illavarslande för svensk industri och tillväxt.

Till vintern varnas det om dubblat elpris och Svenska kraftnät har sagt att det kan sättas in ett rullande schema för att koppla bort områden från elnätet. Elen räcker inte till. Sådana avstängningar är annars något som förknippas med länder utan fungerande infrastruktur.

Konsekvenserna av den överansträngda elmarknaden är kännbara över hela landet. Inte minst då framtidsdrömmar om nya industrier och fler jobb får pausas. I en nyligen genomförd kartläggning har Sveriges Radio Ekot (4/8) pekat ut tjugofyra kommuner där företag fått nej till att etablera ny verksamhet som följd av osäker energitillgång.

Det handlar om allt från stora fabriker som skulle innebära flera tusen i arbetstillfällen till små fiskodlingar som är mindre krävande i arbetskraft, men likväl bidragande till ekonomin och matförsörjningen.

Det gäller inte bara i söder utan även delar av Norrland. Där Regeringen så ofta påminner allmänheten om att det skall råda ett överflöd på el.

Såväl elproduktion som elnät är underdimensionerat för vad svensk industri behöver. Regeringen har genom åren talat sig varm om den gröna omställningen och klimatvänlig teknologi. Mindre har dock sagts om vilka förutsättningar en sådan utveckling kräver.

Vädrets nycker och en instabil internationell elmarknad är i energipolitiska sammanhang inga mysterier. Utan är förutsättningar man kallt får ha med i kalkylen. Om man bygger in instabilitet i eltillgången och låter bli att investera i nödvändig infrastruktur övergår snart varningsklockorna till akuta larm.

Nekade arbetstillfällen idag är om några år arbetslöshet och utflyttade företag. Att inte kunna välkomna de som vill satsa i Sverige är ett tecken på politiska misslyckanden. Om den utvecklingen skall motas i grind behöver Sverige en ny regering. En som inte behöver Miljöpartiets stöd för sin energipolitik.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.