Klimatmålen säkras med rättvisa koldioxidkvoter

Debatt
PUBLICERAD:
Utsläppen från Sveriges personbilar utgör i dag årligen drygt 9 miljoner ton koldioxid, skriver Anders Andersson.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Därför bör varje myndig svensk årligen tilldelas en ackumuleringsbar koldioxidkvot, som begränsar inköp av fossilt fordonsbränsle och flygresor, skriver Anders Andersson.

Klimatpolitiska rådet skriver i sin senaste rapport 2022 att klimatomställningen går för långsamt för att Parisavtalets mål om global uppvärmning på högst 1,5 grader kan uppnås. Detta gäller även för Sverige, där vi snabbare måste minska utsläppen av koldioxid, stärka det politiska ledarskapet för en folklig förankrad klimatomställning, samt effektivisera regeringens styrning mot klimatmålen tillsammans med myndigheterna. Detta krävs för att etappmålet för 2030 ska uppfyllas och för att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll 2045.

Personbilar och flyg bidrar till knappt hälften av svenskarnas totala utsläpp av koldioxid. Därför är det viktigt att dessa utsläpp minskas så att de svenska klimatmålen kan uppnås.

Utsläppen från Sveriges personbilar utgör i dag årligen drygt 9 miljoner ton koldioxid (Naturvårdsverket), vilket måste minska till knapp 4 miljoner 2030 för att nå etappmålet. Bortsett från pandemiåret 2020 har den årliga minskningen tidigare varit för liten för att etappmålet ska nås.

År 2017 var utsläppen från svenskarnas flygresor (inrikes och utrikes med höghöjdseffekt) ökande och ungefär lika stor som från personbilarna. Detta innebär att totala utsläppen från personbilar och flyg ungefär måste minska från dagens 20 till 8 miljoner ton under de 8 år som återstår tills 2030.

Elbilar och biobränsle löser en del av detta, men för att med säkerhet nå målet krävs styrmedel. Orimligt höga bränslepriser är inte socialt acceptabelt och garanterar heller inte att målen nås. Därför bör varje myndig svensk årligen tilldelas en ackumuleringsbar koldioxidkvot, som begränsar inköp av fossilt fordonsbränsle och flygresor. Med dagens utsläpp på 20 miljoner ton blir det ungefär 2,7 ton koldioxid per person, vilket motsvarar 1000 liter bensin. År 2030 har kvoten minskat till 1 ton och 400 liter bensin.

En flygresa till södra Spanien tur och retur producerar omkring 1 ton koldioxid per resenär (Naturvårdsverket). För att förenkla hanteringen av koldioxidkvoten för flygresor kan en enkel resa inom Sverige schablonmässigt förslagsvis motsvara 0,1 ton koldioxid, inom Europa 0,3 ton och en utomeuropeisk 0,5 ton.

Koldioxidkvoten, som helst bör bli en angelägenhet för EU, är en nödvändig och rättvis metod för att uppnå klimatmålen, samt en pedagogisk påminnelse om att klimatet kräver ett nytänkande när det gäller resandet.

Coronapandemin visade många exempel på kraftfulla beslut som påverkade stora delar av samhället med relativt kort varsel, mycket sannolikt tack vare Folkhälsomyndigheten. På motsvarande sätt bör det inrättas en kompetensrik Klimatmyndighet, som samordnar allt arbetet kring klimatomställningen och kommer med konkreta förslag till regeringens beslutsfattande. Klimatmyndigheten kan även hantera svenskarnas konton för koldioxidkvoten.

Kanske allra viktigast är att den politiska debatten visar en större medvetenhet kring allvaret i klimatomställningen. Exempelvis sänder en sänkning av energiskatten på fordonsbränsle med drygt en krona för alla under fem månader i år ut väldigt opedagogiska signaler om att klimatet inte är så viktigt. Ett alternativ på kort sikt är att höja reseavdraget, samt starta en diskussion kring koldioxidkvoter, där höga energiskatter blir mindre viktiga.

Förhoppningsvis kan riksdagspartierna enas innan hösten så att klimatet slipper bli en förvirrande valfråga om energiskatter och kärnkraft som en lösning på hur etappmålet för 2030 ska uppfyllas.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.