Trygghet genom hela livet

Debatt
PUBLICERAD:
Preventiva åtgärder i form av mer resurser till skola och barnomsorg är en del i att få bukt med problemet, och det är där vi i det blågröna styret lägger mest resurser, skriver Niklas Wikström, Per-Samuel Nisser, Frida Pettersson, Alexander Torin, Erik Nilsson och Monika Bubholz.
Foto: Det blågröna styret i Karlstads kommun
Det ska vara en självklarhet att kunna leva utan att vara rädd eller orolig för sin egen eller andras säkerhet i Karlstads kommun, skriver företrädare för det blågröna styret.

Det blågröna styret tycker det är viktigt med trygghet genom hela livet, oavsett om det gäller i skolan, på stan eller på kvällspromenaden hem. Det ska vara en självklarhet att kunna leva utan att vara rädd eller orolig för sin egen eller andras säkerhet i Karlstads kommun.

Den bästa medicinen mot kriminalitet är utbildning och alla de möjligheter i livet som kunskap för med sig. Grunden läggs med en trygg uppväxt, bra skolgång och därmed låga trösklar in till jobb och egenförsörjning. Motsatsen, där livet som kriminell inte är långt borta, är en given förlust för individen såväl som för samhället i stort.

Preventiva åtgärder i form av mer resurser till skola och barnomsorg är en del i att få bukt med problemet, och det är där vi i det blågröna styret lägger mest resurser. Men när det inte hjälper och kriminella element ändå gör intåg i vardagen, då krävs andra sorters åtgärder.

Under mandatperioden har vi i det blågröna styret därför lagt fram en rad olika trygghetsinitiativ i form av fler fältare, ungdomar och vuxna för trygghet, kameraövervakning och ansökan om LOV 3§ – att ordningsvakter vistas särskilt inom ett område på bestämda tider. Detta är några bitar i ett större pussel för att bekämpa otrygghet och kriminalitet, inte en magisk lösning på allt.

Trygghetsarbetet pausar aldrig och i den budget som kommunfullmäktige röstade igenom i juni tar vi nästa steg och satsar exempelvis 1,4 miljoner kronor på samordnare till det brottsförebyggande arbetet, kallat SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid), som jobbar mot ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk. Med detta samverkansarbete ökar vi möjligheterna att tidigt fånga upp unga som är på glid.

Men trygghet handlar som sagt också om att känna sig trygg i sin närmiljö. Med utgångspunkt i Trygghetskartan (som finns att se på Karlstad.se) satsar vi 10 miljoner kronor om året, de kommande åren, på att sätta upp mer belysning, rensa bort buskage, klottersanera och annat som Karlstadsborna har efterfrågat.

Vi i det blågröna styret tänker fortsätta se till att Karlstad är en välskött och trygg kommun att leva i, under hela livet.

För det blågröna styret i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Alexander Torin (M)

Frida Pettersson (C)

Monika Bubholz (MP)

Niklas Wikström (L)

Erik Nilsson (KD)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.