Replik: Vi måste satsa oss ur problemen

Debatt
PUBLICERAD:
Återigen klagar Moderaterna på Socialdemokraternas ledning men återigen gör de det utan att lägga ett enda förslag på hur man ska komma till rätta med de problem som finns, skriver Malin Hagström.
Foto: HP Skoglund
Barn som bor i vår kommun ska inte ha trasiga familjeförhållanden och om det är så, ska hela familjen få stöd, skriver Malin Hagström.

Svar till Ulrika Jacobs med flera (NWT 30/7).

Moderaterna Grums skriver att det inte krävs en omorganisering av socialtjänsten utan att det är de trasiga familjerna som behöver hjälp och stöd. Ja, det är just därför som vi måste få till en förändring i våra verksamheter så att vi kan ge våra invånare i kommunen rätt stöd från början.

Istället för att lägga resurser på att utreda vill vi att vi ska arbeta främjande, förebyggande och sätta in åtgärder i familjerna som stöd innan det blir en anmälan och innan det blir en placering av barn och unga. För att vi ska kunna nå dit behövs det samverkan och samarbete av alla instanser i kommunen. Vi måste arbeta på ett effektivare sätt mellan familjecentralen, förskola, skola, socialtjänst och arbetsmarknadsenheten men också fritidsgården och andra aktörer.

Barn som bor i vår kommun ska inte ha trasiga familjeförhållanden och om det är så, ska hela familjen få stöd. Det räcker inte med stöd i skolan om barnen oroar sig för våld, ekonomiska svårigheter eller sjukdom i hemmet. Det ska finnas stöd från bred front med att få rätt stöd. Oavsett om det beror på sjukdom eller ekonomiska problem. Vi ser mycket problematik med bland annat psykisk ohälsa både hos unga och vuxna och där måste Region Värmland ta sitt ansvar.

Vi måste satsa oss ur problemen och om man vill ha ett annat resultat kan man inte fortsätta på samma sätt som förut för då förändras ingenting. Vi har lagt ett politiskt initiativ där verksamheterna ska arbeta tillsammans så att våra invånare inte ska träffa en handläggare på socialtjänsten, en handläggare på arbetsmarknadsenheten och sedan möte med förskola och skola. För familjer med behov av flera av våra instanser ska det finnas en samverkan för hela familjen och för barnen.

Socialdemokraterna har också initierat en egen gymnasieutbildning för de som inte har klarat grundskolan då vi ser att den utbildning som idag köps av andra inte leder till att eleverna går vidare till ett nationellt gymnasieprogram. En gymnasieutbildning är i dag ett krav för att ta sig vidare i arbetslivet. Vår nya utbildning kommer inte bara fokusera på utbildning och resultat utan även mående och familjeförhållande. De kommer att vara stöd för högstadiet för att fler elever ska klara att komma in på gymnasiet på sina slutbetyg i nian.

Under våren besökte jag en mellanstadieklass på Jättestenskolan. Det var knäpptyst och alla arbetade flitigt och de som behövde hjälp räckte upp handen och väntade tyst på sin tur. Ja, vi har en del att arbeta med men verksamheterna gör också fantastiskt mycket bra. Vi har elever som nu lämnade grundskolan med fantastiska betyg. Vi ser att med de insatser vi gör och kommer att göra, kommer trenden att vända.

I sitt debattinlägg vill Moderaterna inte ändra organisationen hos socialtjänsten utan ge stöd till familjemiljön men när det kommer till skolan vill man se en översyn i ledningen i skolan. Så en organisationsförändring i skolan är alltså ok men inte inom socialtjänsten. Återigen klagar Moderaterna på Socialdemokraternas ledning men återigen gör de det utan att lägga ett enda förslag på hur man ska komma till rätta med de problem som finns. Det fanns möjlighet för samtliga partier i vårens budgetprocess att lägga egna förslag till budget men inget parti hade ett annat budgetförslag förutom Socialdemokraterna, så inte heller Moderaterna i Grums.

Malin Hagström (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Grums

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.