Nedrustning är orealistiskt

Ledare | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Ann LInde talar under måndagen vid inledningen av NPT-konferensen i FN:s generalförsamling.
Foto: Yuki Iwamura/AP
Sedan den 24 februari har många för första gången varit med om att följa ett större krig i vårt närområde.

Det har blivit alltmer tydligt hur brutalt och förfärligt krig är med ett Ryssland som bombar sjukhus och ryska soldater som våldtar och torterar den ukrainska befolkningen och skjuter civila på öppen gata. Terrorn mot befolkningen är en del av Rysslands krigföring.

"Vår kamp för nedrustning fortsätter", skriver utrikesminister Ann Linde (S) på Svenska Dagbladets debattsida (31/7). Den första augusti samlas NPT:s 191 statsparter, däribland Sverige, i New York för att under en knapp månad delta i NPT:s översynskonferens. NPT (Non-Proliferation Treaty) skrevs på 1968 i New York och är fördraget om ickespridning av kärnvapen. Kärnvapenstater som Ryssland, Förenta Staterna, Kina och Storbritannien har där förbundit sig till att nedrusta och slutgiltigt göra sig av med kärnvapen. Ann Linde skriver att Sverige kommer verka för framsteg för nedrustning.

En värld utan krig hade varit en fantastisk värld. Det vi ser hända i Ukraina nu med inte bara krig utan också brutala krigsbrott stärker önskan om en värld utan krig ännu mer. Men det är tyvärr orealistisk. Att Ryssland skulle gå med på att rusta ned och avveckla kärnvapen är inte bara osannolikt, chansen är obefintlig. Ryssland har dessutom gång på gång visat sig vara opålitligt som förhandlings- och avtalspart.

Även om Ryssland skulle säga sig vilja rusta ned på sikt är det inget att lita på och så länge Ryssland eller andra skurkstater har kärnvapen behöver den demokratiska världen ha det. Hade Nato-länder föregått med gott exempel och försökt avveckla sina kärnvapen hade resultatet inte varit en fredligare värld, utan att vi inte hade haft något att säga till om när kvarvarande kärnvapenstater tog över de länder de behagar. Vår säkerhet bygger på att Nato har ett starkt försvar och kärnvapen.

Ett talande exempel är Ukraina som i Budapestmemorandumet gav upp sina kärnvapen, som de ärvt från Sovjetunionen, mot säkerhetsgarantier från Ryssland, Storbritannien och Amerika. Garantier som inte varit mycket till hjälp nu. Hade Ukraina däremot haft garantier i form av egna kärnvapen hade det kunnat se annorlunda ut.

Drömmen om att påbörja någon slags nedrustning är nog inte bara önsketänkande från Socialdemokraterna. Från partiets sida kan det också vara ett försök att locka väljare som gått till Vänsterpartiet, som har sagt nej till Nato-medlemskap bland annat med motiveringen att Nato i grunden är en kärnvapenallians.

Kärnvapen är en uppfinning som inte kan göras ogjord och vi kommer nog tyvärr aldrig få uppleva en värld helt utan kärnvapen. Samtidigt är kärnvapen det som kan göra att vi förhoppningsvis slipper använda dem. Till och med Putin förstår allvaret i att börja använda den typen av vapen som är ett hot mot mänskligheten. Demokratiska länder behöver avskräckning i form av kärnvapen för att vi skall få leva i fred.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.