Alla medel behövs mot gängen

Ledare
PUBLICERAD:
Unga blir både offer och förövare i gängmiljön.
Foto: Adam Ihse/TT
Mer än en skjutning per dag. Drygt tvåhundratrettio hittills i år. Antalet skottlossningar och personer som dör som följd har ökat. På sju månader har fyrtio personer dött som följd. Om utvecklingen ska vända behöver politiken agera.

I tisdag skedde en skottlossning vid en pizzeria i Borås. En trettonårig pojke och en tjugotreårig man skadades. Enligt Borås Tidning (3/8) bedömer polisen att båda var inblandade i gängmiljön. Den yngre av de två har tidigare befarats agera springpojke åt kriminella.

Att en så ung person kopplas till gängens verksamhet är tragiskt på flera sätt. Framförallt har konsekvenserna av det hela i och med våldsdådet blivit allt för tydligt. Gängbrottsligheten får långtgående effekter på samhället och inte minst ungas trygghet. Våldet drabbar inte bara tungt kriminella utan alla som finns i dess närhet.

Ungdomar som hamnar i gängmiljöer blir både offer och förövare. Att göra en uppdelning är dock svårt och samhället är inte rustat för att genomföra de insatser som behövs för att stoppa utvecklingen.

Brottsligheten förtjänar att få en central plats i årets valrörelse. Moderaternas lista med femtiotre förslag, med framför allt förebyggande åtgärder riktade mot unga, ger en bred grund att stå på för att ge offentliga institutioner möjlighet att bemöta ungdomar som dras till gängen.

Det handlar dels om vård och möjligheter att ge stöd tidigt till de som behöver hjälp. Det handlar också om att få fler i arbete och stärka integrationen. Sådant som inte bara riktar in sig på förbrytarna utan på en bredare palett av reformer som sammantaget kan få en effekt.

Inget enskilt kommer hjälpa mot den grova brottsligheten och dess rekrytering av barn. Åtgärder stora som små behövs för att förhindra att det som hände i Borås inte blir mer återkommande.

Även yngre kriminella som besitter våldskapitalet behöver fängslas. Det svenska rättssystemet har dock svårt att behandla minderåriga som något annat än offer. Under femton kan de inte ens dömas, föräldrarnas ansvar för vad så unga begår för handlingar är därtill oklart. Det behöver förändras.

Vid sidan av förebyggande insatser behövs en rad reformer för att påföljderna skall få reella effekter. Dömda brottslingar i sena tonåren passar inte på samma vårdhem som missbrukare eller unga med andra problem. Att det hittills i år skett hela tvåhundrasextio rymningar från ungdomshemmen visar hur svårt det är att hantera situationen med strukturer byggda för forna tiders ungdomsbrott.

Socialdemokraternas huvudnummer i valrörelsens kriminaldebatt verkar bli frågan om antalet poliser. Det är en viktig pusselbit men långt ifrån den enda. Många partier har svårt att acceptera vidden av dagens problem. Likaså vad som är nödvändigt för att hantera den utveckling som gått i fel riktning alldeles för länge.

Dagens situation är inte hållbar. Skolan och sociala insatser är första steget. Men även rättspolitiken behöver förändras för att hantera att gängen idag inte bara bestå av tjugoåringar, utan även barn som inte än är straffmyndiga.

Konsekvenserna av en sådan situation är svårt att få grepp om. Men åtgärderna som behövs finns inom räckhåll. Det som saknas är politisk vilja. Förhoppningsvis ger valrörelsen bränsle åt både det förstnämnda och det senare. Saktfärdighet kostar liv.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.