Vart tar träden i Karlstads stadskärna vägen?

Insändare
PUBLICERAD:
”Att träd angrips, får köldskador eller av ålder behöver fällas är vi medborgare av god förståelse för, men varför ersätts de inte med nya vid samma plats”, undrar insändarskribenten.
Foto: Anders Lindhe
Karlstad centrum omges av träd och det ramar in stadskärnan och ger på många platser en grön karaktär, vackert enligt tillresta besökare och invånare.

”Centrumträd är av avgörande betydelse för småkryp, fåglar och även människor i en stad. De sänker temperaturen, renar luften, minskar risken för översvämningar och har positiva effekter på människors psykiska och fysiska hälsa. För djuren erbjuder de en livsmiljö i den annars karga stadsmiljön” (Källa: Johan Kjellberg Jensen, doktorand, Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet).

Att träd angrips, får köldskador eller av ålder behöver fällas är vi medborgare av god förståelse för, men varför ersätts de inte med nya vid samma plats?

Promenadstråket Drottninggatan-Västra torggatan mellan Järnvägsgatan/Östra torggatan innehåller idag minst tio stubbar och dessa fortsätter i det dolda att öka i antal.

I kontakt med kommunen så känns man först inte alls vid detta; ”nä, det kan inte alls stämma”. Men efter lite konkreta bevis så ledsnar man; ”jamen, i skogen finns ju träd och vid våra stadsparker”. Vid fråga att ersätta stubbarna med nya träd så blir svaret kort; ”nej”.

Är detta politiskt styrt? och i så fall kan detta parti eller dessa partier ge sig till känna eller är det strategi från kommunen?

Anders Lindhe

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.