Var ska jag slänga textilier och böcker för återvinning?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten efterlyser containrar för textilåtervinning och bokåtervinning.
Foto: Lisa Olaison
Vi har lärt oss att soptipp har blivit återvinningsstation. Vi samlade tidigare allt avfall i stora svarta plastsäckar eller bruna papperssäckar. Dessa säckar dolde vi med ett lager matjord och därmed var problemet löst. Framtida arkeologer kommer att få roligt.

Nu ska vi sortera vårt avfall. Det vi sorterar i hemmen är förpackningar och komposterbart avfall. När vi kommer till återvinningsstationen finns det ett antal containrar för olika typer av avfall.

Jag saknar två containrar – en för textilier och en för böcker.

Hela och användbara plagg lämnar vi till olika hjälporganisationer, som ser till att plaggen kommer till användning. Det är jättebra och det ska vi fortsätta med. Men vi har dessutom tyger, som inte är hela kläder utan de är kanske trasiga. Dessa slänger vi i container för brännbart avfall. Enligt statistiken slänger vi åtta kilo kläder per person och år. Detta blir 720 ton per år för 90 000 Karlstadsbor eller cirka 2 ton per dygn.

Nu har man utvecklat metoder för att återvinna tyger, som inte behöver vara användbara som kläder. I Kristinehamn finns företaget Svenska Re:newcell, som har utvecklat en innovativ återvinningsmetod för fibrer med högt cellulosainnehåll. I fabriken i Kristinehamn bryts gamla textilier ner till cellulosa-fibrer, som används som råvara till nya kläder. Kvaliteten på fibrerna blir lika bra som ny fiber. Sedan är denna lämplig att använda i befintliga produktionsprocesser.

Efterlyser containrar för textilåtervinning.

De flesta av oss har nog böcker, som vi inte läser eller använder. Vi har svårt för att elda upp dem (om vi inte vill mobilisera hela Karlstads poliskår och sjukhusresurser för att bränna böckerna styckvis).

Det finns utvecklade metoder att återvinna böcker så att pappersmassan kan användas till att trycka nya böcker. Alla böcker som lämnats till återvinning skickas vidare till speciella pappersbruk där man kan plocka bort den hårda pärmen från pappret och därmed återvinna materialet som blir nya pappersfibrer. Böckerna krossas för att pappret ska kunna separeras i största möjliga mån från övrigt material. Papperet löses därefter upp i en bassäng. Detta görs för att få bort exempelvis plast eller annat material från pappret. Materialet skiktas sedan till ett pappersbruk och blir nya böcker.

Efterlyser containrar för bokåtervinning.

Lars-Arne Sjöberg

Karlstad

***

SVAR DIREKT: Du är välkommen till oss med dina textilier

Precis som insändaren skriver finns idag bra metoder för återvinning av de flesta textilier och sedan flera år tillbaka erbjuder vi textilinsamling på våra återvinningscentraler. Våra behållare som du hittar på fem av sex återvinningscentraler i Karlstads kommun är inte enbart klädinsamling, utan textilier som återvinns.

När det gäller böcker vill vi i första hand slå ett slag för återanvändning. Det finns flera second hand-butiker som tar emot dina böcker. På de återvinningscentraler som tar emot textilier finns även möjlighet att lämna dina böcker till Solareturen och/eller Myrorna. Pocketböcker kan du återvinna i tidningsinsamlingen vilket du hittar på alla återvinningsstationer i kommunen. Däremot stämmer det att vi i dagsläget inte har något särskilt alternativ för böcker med hård pärm. Omslaget innehåller en högre trähalt och måste sorteras separat.

Vi ser hela tiden över vilka alternativ vi ska erbjuda på våra centraler. Ny teknik samt nya leverantörer och mottagare tillkommer hela tiden. Ytan vi har för att ta emot materialet är begränsad och det påverkar inte bara hur vi ska återvinna, utan även vilka alternativ till återvinning vi erbjuder.

Tack för att du återvinner tillsammans med oss!

Ann-Louise Olofsson

enhetschef ÅVC & deponi Karlstads Energi

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.