Tomas Tobé: Flera segrar för kärnkraften

Signerat | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Europaparlamentet hade nyligen att ta ställning till om kärnkraften ska omfattas av EU:s taxonomi, ett regelverk som ska bidra till att styra finansiellt kapital mot vad som är gynnsamt för klimat och miljö, skriver Tomas Tobé.
Foto: Jean-Francois Badias/AP

Direkt från Europaparlamentet

I omröstningen gav Europaparlamentet också grönt ljus till kärnkraften, vilket vi moderater har jobbat hårt för, skriver Tomas Tobé.

Europaparlamentet har fattat flera viktiga beslut till stöd för kärnkraften. Inte minst godkännandet av att inkludera kärnkraft i EU:s så kallade taxonomi, ett regelverk för hållbara investeringar. Det kommer bidra till att privata investeringar styrs till forskning om och utveckling av framtidens kärnkraft.

Det har länge varit uppenbart att EU behöver ställa om sin energipolitik. Framför allt för att komma bort från det smutsiga kolet och importberoendet av rysk energi. Problemet med det senare har blixtbelysts av Rysslands krig mot Ukraina.

För att trygga vår egen energiförsörjning och samtidigt klara att sänka utsläppen kommer kärnkraften vara avgörande; tillsammans med det förnybara. Kärnkraften är fossilfri, har tillsammans med vattenkraften lägst livscykelutsläpp av alla energislag och kan producera el kontinuerligt.

Europaparlamentet hade nyligen att ta ställning till om kärnkraften ska omfattas av EU:s taxonomi, ett regelverk som ska bidra till att styra finansiellt kapital mot vad som är gynnsamt för klimat och miljö och bort från sådant som inte är det. EU-kommissionen föreslog tidigare i år att kärnkraften bör klassas som hållbar, baserat på konsekvensanalyser och expertbedömningar. I omröstningen gav Europaparlamentet också grönt ljus till kärnkraften, vilket vi moderater har jobbat hårt för.

Beslutet möjliggör för fler privata investeringar i forskning om och utveckling av framtidens kärnkraft, såväl som till upprustning av befintliga kärnkraftverk. Det är en vinst både för klimatet och för en stabil energiförsörjning. Det är också av svenskt intresse, då kärnkraften står för nästan en tredjedel av elproduktionen i Sverige.

Hur mycket vi än kan önska kommer sol och vind inte att vara tillräckligt. Omställningen kommer behöva ske med bland annat naturgas som övergångslösning för flera europeiska länder. I denna del av taxonomin ingår därför även naturgas under mycket strikta krav, exempelvis när den utgör ett bättre alternativ än smutsigt kol.

Det har tyvärr förekommit missuppfattningar om att det skulle kunna handla om rysk gas, det är fel. Dessutom tillåter EU:s sanktioner mot Ryssland inte några investeringar i landets energisektor. Ukrainas energiminister har också välkomnat denna del av taxonomin, särskilt för att ersätta beroendet av rysk gas.

Samtidigt är det inte bara i taxonomin kärnkraften fått stöd av Europaparlamentet, utan även i en omröstning om EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Här vill Europaparlamentet att inkomster från ETS bland annat ska kunna användas till investeringar i kärnkraft. Kärnkraftsmotståndare försökte få in ett uttryckligt förbud mot detta, men det stoppades i Europaparlamentet – ytterligare en seger för kärnkraften.

I Europavalrörelsen möttes vi som lyfte fram kärnkraften ofta av argumentet om att det inte alls var en EU-fråga. Det påståendet är verkligen motbevisat. I ett läge där energiförsörjningen tryter och elpriserna slår rekordnivåer behöver Sverige och Europa mer kärnkraft.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.