Jag lider med personalen på akuten som inte räcker till

Insändare
PUBLICERAD:
Hur många är det som verkligen måste vända sig till akuten på CSK, undrar insändarskribenten.
Foto: Peter Bäcker
Hur många är det som verkligen måste vända sig till akuten på CSK? Under min nio timmar långa vistelse så var det till synes upp emot 80 procent som inte hade livshotande skador. Eller skador som riskerar att resultera i handikapps-/invalividitetstillstånd.

För egen del behövde jag en röntgen på grund av tryck och tilltagande huvudvärk sedan tre dagar, med yrsel samt illamående till följd, efter en nyligen tillskansad skallfraktur med mindre blödningar i hjärnan. Behörig läkare behövdes akut till operation, vilket medförde att den röntgen som gjordes 19:30 (efter 4,5 timmar på en "säng" i korridoren) inte kunde vidimeras.

Hade jag kunnat se röntgenresultatet på 1177 i min journal, hade de haft en patient mindre. I dagens högteknologiska värld kan det dröja upp emot tre veckor - egen erfarenhet.

Jag led med personalen som inte räckte till och undrar vilken akut vård vi kan få om även dessa få, stackars "oxar" stupar? För att inte nämna de människor som verkligen är i allvarligt behov av vård och inte kommer till akuten av rädsla för långa väntetider.

Eva Åström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.