Gärna pension, men först ett rejält pansarskott

Ledare | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Pansarskott för en hållbar säkerhet.
Foto: Johan Nilsson/TT
Trots att moderna hållbarhetskrav har visat sig allt annat än hållbara, vill regeringen lagstadga nya mål för sjunde AP-fonden.

En allt större del av sparande och investeringar omfattas av så kallade ESG-mål. Det står för environmental, social, and corporate governance, och innebär att företag, utöver huvudmålet att göra vinst, skall ta hänsyn till miljömässig och social hållbarhet. Det kan tyckas lovvärt, men i praktiken uttrycker målen en mycket extrem syn på vad som är hållbart och inte.

I slutet av förra året uppmärksammades exempelvis att Sjunde AP-fonden hade svartlistat den Investorägda verkstadsjätten Wärtsilä (DI 8/12 2021). Skälet var att bolaget tillverkar propellrar till ubåtar som köps av den amerikanska flottan. Ubåtar som kan bestyckas med kärnvapen. Sjunde AP-fonden bojkottar nämligen alla företag med ”involvering i kärnvapen”.

Några månader senare kunde Affärsvärlden rapportera (24/2) att många privata banker hade liknande svartlistor för sina pensionsfonder, men där även konventionella vapen inkluderades. Detta samtidigt som ryska styrkor stod beredda att invadera Ukraina. Det orimliga i att stora svenska företag bojkottade försvarsindustri även efter att krig åter brutit ut i Europa uppmärksammades av många. Ändå verkar inte regeringen hade tagit något intryck av kritiken.

Den har nämligen beslutat att införa nya placeringsregler och ett hållbarhetsmål för Sjunde AP-fonden (21/7). Exakt vad reglerna och målet kommer bestå i är ännu inte offentligt, men finansmarknadsminister Max Elger (S) säger i ett pressmeddelande att det skall motsvara de mål som redan gäller för Första till Fjärde AP-fonderna. Ett liknande lagkrav infördes tidigare i vår även för Sjätte AP-fonden (23/3).

Kraven för de andra AP-fonderna inger knappast förtroende. En tredjedel av de företag som är svartlistade av exempelvis Sjätte AP-fonden motiveras med inblandning i kärnvapen, klustervapen, konventionella vapen eller försvarsmateriel. De intresseorganisationer som har lobbat för hållbarhetskraven har också uttryckligen krävt att kärnvapen skall klassas om ohållbara.

I praktiken lär inte det nya målet göra någon större skillnad då Sjunde AP-fonden redan har svartlistor. Men att regeringen tar ett sådant initiativ skickar helt fel signaler. Att tillverka vapen är inte ohållbart. Tvärtom är det nödvändigt för att våra fria, demokratiska samhällen skall kunna fortleva. Något som blivit uppenbart under kriget i Ukraina, där leveranserna av bland annat pansarskott har vänt stridslyckan.

Investeringar i vapen bör inte hämmas, utan uppmuntras så att vi har verktyg att stå emot de främmande makter som vill oss skada. Tyvärr verkar inte regeringen hålla med, eftersom den fortsätter på den inslagna linjen. Dels minskar det direkt investeringarna i försvarsindustrin genom att AP-fondernas bojkotter, dels lär det påverka andra såväl privata som offentliga investerare att agera på liknande sätt.

Resultatet kommer inte vara en mer hållbar utveckling, utan en mindre säker värld.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.