Hur hållbar är Grums ekonomi med nuvarande styre?

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Vi moderater vill med vårt sätt att styra utveckla kommunen till en kommun där alla invånare känner en trygghet i en stabil, långsiktig och hållbar ekonomi, skriver Ulrika Jacobs, Judith Kisch och Hans Eriksson.
Foto: Emma Lindell
Det är familjemiljön som måste få hjälp till förändring och inte en organisationsförändring inom socialtjänsten, skriver Ulrika Jacobs, Judith Kisch och Hans Eriksson.

De långfristiga skulderna Grums kommun har uppgår till hela 437 miljoner kronor och om man så vill utslaget per kommuninvånare cirka 48 000 kronor. En så stor skuldbörda med stigande räntor är inte hållbart.

Socialtjänsten i kommunen uppvisar återigen ett mycket stort underskott mot budgeterad ram, och för att råda bot på detta behövs det mer än bara en organisationsförändring som föreslås av Socialdemokraterna. Placeringen av barn och unga i familjehem har ökat kraftigt under de senaste åren och något trendbrott kan inte skönjas. Det är mycket oroväckande! Vilka åtgärder vill nuvarande styre göra för att vända trenden?

Socialdemokraterna föreslår inför 2023 att det måste göras en nödvändig förändring i organisationen som enda åtgärd. Men hur ska det kunna vända den negativa utvecklingen av placeringar? Den största orsaken till de alltför många placeringarna ligger inte i en organisation som kräver en förändring. Orsaken till placeringarna i familjehem av trasiga barn och unga ligger i en hemmamiljö som inte är optimal. Det är familjemiljön som måste få hjälp till förändring och inte en organisationsförändring inom socialtjänsten.

Skolan är ett annat område som inte fungerar som den ska. Utan en väl fungerande skola kommer inte morgondagens arbetstagare att vara rustade för ett bra arbetsliv. Skolans ledning måste ge dagens elever alla de verktyg som krävs för att eleven efter skolan ska få en möjlighet till ett bra förvärvsliv. Vi anser att så inte är fallet. En översyn av skolans ledning måste göras för att säkerställa att det långsiktiga målet till välutbildade elever nås.

Vi moderater vill med vårt sätt att styra utveckla kommunen till en kommun där alla invånare känner en trygghet i en stabil, långsiktig och hållbar ekonomi. En kommun där alla familjer ska känna att just deras barn får den bästa undervisningen i skolan. Att alla familjer där barn och unga far illa får den hjälp till förändring som krävs, så placeringar i familjehem kan minimeras. Att våra äldre får den bästa omvårdnaden efter ett långt och slitsamt arbetsliv.

Ulrika Jacobs (M)

Judith Kisch (M)

Hans Eriksson (M)

Moderaterna i Grums

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.