Ex-politiker har fått miljonbelopp från riksdagen – trots att de inte har gått i pension

Publicerad:
Ann-Kristine Johansson, tidigare riksdagsledamot (S), får 40 000 kronor i månaden från riksdagen, trots att hon inte har gått i pension än. Foto: Jonny Ohlsson

Åtta år efter att hon lämnade riksdagen får Ann-Kristine Johansson (S), Kil, 40 000 kronor i månaden från en inkomstgaranti, som egentligen ska fungera som ett tillfälligt omställningsstöd.

Andra värmländska ex-politiker som utnyttjar systemet med inkomstgaranti är Dan Kihlström (KD) och Jan-Evert Rådhström (M).

De tre har alla fått ut ersättningar på flera miljoner efter att de slutat i riksdagen.

Inkomstgarantin ska ge riksdagsledamöter som avgår ekonomisk trygghet under en omställningsperiod till annan försörjning.

Reglerna för inkomstgarantin var något motsägelsefulla fram till 2014. ”Garantin är inte avsedd som en varaktig försörjning” skriver riksdagen. Men trots det kunde ledamöter fram till den stora regelskärpningen 2014 få inkomstgaranti ända fram till pensionen vid 65 års ålder. Villkoret var att personen som lämnade riksdagen hade fyllt 50 vid avgången.

Bland dem som avgick i samband med valet 2014, och som omfattas av de gamla reglerna, finns 60-åriga socialdemokraten Ann-Kristine Johansson, Kil.

Tunga styrelseuppdrag

Efter sin tid i riksdagen har hon haft en rad tunga styrelseuppdrag, bland annat var hon ordförande i Coop Värmland i nästan sex år, fram till 2020. Lika länge var hon styrelseledamot i investmentbolaget EkoVäst Invest. Hon har även varit styrelseledamot i Värmlandstrafik och vice ordförande i Kooperativa förbundet KF och i Sero, Sveriges energiföreningars riksorganisation

Driver eget företag

I dag är hon styrelseledamot i Karlstad airport och jobbar deltid som projektledare på Coompanion Värmland. Hela tiden sedan hon lämnade riksdagen har hon också drivit ett eget konsultbolag. Från början hette företaget AKJ rådgivning. Där skulle hon vara mentor och ge ”råd och stöd till företag och organisationer som vill förstå och få kontakt med den politiska världen.” I dag har företaget ett nytt namn, Made in Japan & Consulting, och ny inriktning: att utveckla svenska kontakter och samarbeten med Japan.

”Nätverksbyggande är min styrka. Likaså att leda möten, seminarier och konferenser”, skriver hon på sin Linkedin-sida.

Trots dessa många och kvalificerade uppdrag har hon de senaste åtta åren behövt ta del av inkomstgarantin, som hon har rätt till ända tills hon går i pension vid 65 år.

40 000 kr i månaden

I dag får hon strax över 40 000 kronor i månaden från inkomstgarantin.

Sammanlagt har Ann-Kristine Johansson fått ut strax över 3 miljoner kronor från inkomstgarantin, enligt siffror från Statens tjänstepensionsverk.

– Sedan 2014 har jag haft olika inkomster som ger mig rätt till det här i och med att jag går på det gamla systemet, så då använder jag det.

Men är det rätt att utnyttja garantin under så lång tid?

– Jag går på det gamla systemet som ger oss äldre som har suttit i riksdagen i ett visst antal år den här möjligheten, och det går jag på.

Vad skickar det här för signaler till vanliga anställda som arbetar och betalar skatt för en betydligt lägre ersättning än dina 40 000 kronor av skattemedel?

– Jag ger inga ytterligare kommentarer.

Varför inte? Tycker du inte att du har en position i samhället där du bör svara på frågor som är relevanta för allmänheten om hur skattepengar används?

– Jag är inte en offentlig person längre. Jag satt i riksdagen i 20 år och svarade på era frågor hela tiden, nu är jag inte politiker längre.

Behöver du de här pengarna?

– Inga mer kommentarer.

Så länge jag inte kommer upp i tillräckligt höga inkomster som täcker upp, så tänker jag utnyttja det.
Ann-Kristine Johansson

Hon berättar dock att hon inte har någon avsikt att sluta ta ut den här ersättningen.

– Så länge jag inte kommer upp i tillräckligt höga inkomster som täcker upp, så tänker jag utnyttja det.

Enligt beslut i Riksdagens arvodesnämnd har hon rätt till inkomstgaranti till januari 2027.

Dan Kihlström har utnyttjat inkomstgarantin ända sedan han lämnade riksdagen 2010.  Han har fått ut närmare 5 miljoner kronor under tiden fram till pensionen.
Dan Kihlström har utnyttjat inkomstgarantin ända sedan han lämnade riksdagen 2010. Han har fått ut närmare 5 miljoner kronor under tiden fram till pensionen. Foto: Lena Richardson

Nästan 5 miljoner

Kristdemokraten Dan Kihlström, Hammarö, har utnyttjat inkomstgarantin ända sedan han lämnade riksdagen 2010.

64-årige Kihlström som idag arbetar som partiombudsman för KD Värmland, har fått ut över 4 960 000 kronor på inkomstgarantin sedan 2010. I dag ligger den på cirka 19 500 kronor i månaden.

Dan Kihlström vill inte ge några kommentarer när NWT ringer. Han säger bara kort att han nu jobbar heltid och går i pension nästa vecka.

Arvika Nyheter har dock pratat med honom, med anledning av att han är KD:s nya ordförande i Arvika.

Enligt Dan Kihlström har han sedan han slutade i riksdagen arbetat inom kyrkan och inom partiet. Han har även haft eget företag.

På AN:s fråga om han har jobbat heltid genom åren svarar han:

– Nej, det har inte blivit så. Jag var aktiv i början och sökte jobb och så men detta har klingat av, säger han till AN.

”Uttryckte mig dåligt”

I en intervju med Dagens industri 2020 sa Kihlström: ”Det är klart att jag har utnyttjat systemet, det ska jag villigt erkänna”.

När AN ber honom kommentera det uttalandet säger han:

– Jag uttryckte mig dåligt. Rätt är att jag behövt använda inkomstgarantin.

14 000 kr i månaden

Moderaten Jan-Evert Rådhström, Sunne, har haft ersättning från inkomstgarantin sedan 2014.

Jan-Evert Rådhström, tidigare värmländsk riksdagsledamot (M), får ut 14 000 kronor i månaden från riksdagen i inkomstgaranti. Syftet med garantin är att vara ett tillfälligt omställningsstöd. Rådhström har fått stödet i åtta år.
Jan-Evert Rådhström, tidigare värmländsk riksdagsledamot (M), får ut 14 000 kronor i månaden från riksdagen i inkomstgaranti. Syftet med garantin är att vara ett tillfälligt omställningsstöd. Rådhström har fått stödet i åtta år. Foto: Maria Svärdsén

Han driver ett par konsultbolag som går bra. Det största, Sverigegården AB som startades 2014, omsatte 2015 en dryg miljon kronor och gjorde ett resultat efter finansnetto på 760 000 kronor. Därefter har vinsten pendlat mellan 800 000 och 1,2 miljoner kronor per år.

Han har fått ut cirka 2 miljoner kronor av inkomstgarantin sedan starten, och hans ersättning ligger just nu på drygt 14 000 kronor i månaden.

Han är noga med att påpeka att det inte är säkert att snittet för 2022 hamnar på just 14 000 kronor.

Räknas av mot lönen

Storleken på utbetalningarna bygger på en förväntad inkomst under året, och om personen tjänar mer eller mindre än beräknat regleras det på kommande utbetalningar. Det kan alltså bli både mer och mindre pengar beroende på hur lönen utvecklas.

Anmälde höjd inkomst

Jan-Evert Rådhström berättar att han förra året anmälde en oväntad intäkt i bolaget på 60 000 kronor som ledde till nedjusterade utbetalningar. Så kan det bli i år också, säger han.

– Jag är noga med att jag inte tar ut mer än vad jag har rätt till. Under 2021 blev det i snitt 10 281 kronor per månad.

Skulle du kunna leva bara på det bolagen drar in?

– Jag skulle kunna överleva, men det viktiga är att jag är noggrann och följer det regelsystem som gäller.

Men behöver du pengarna?

– Behöver och behöver, överlever gör man väl oavsett nivå, man får rätta mun efter matsäcken.

Skulle du ha möjlighet att höja din lön så att du kommer över gränsen för inkomstgarantin?

– Jag ser inte att jag vill riskera, jag vet inte om jag har uppdrag om tre månader. Jag försöker lägga en lönenivå så att jag är trygg i bolaget samtidigt som jag inte överutnyttjar systemet. Jag vill göra rätt.

Du ser inget principiellt tvivelaktigt i att ta ut den här ersättningen som är tänkt som ett omställningsstöd, efter åtta år?

– Nej, jag kunde sitta kvar riksdagen och haft dubbelt så hög lön men valde att sluta och försöka ett civilt liv istället.

Det är riksdagen som bestämmer reglerna. Men det är viktigt att man redovisar sina inkomster rätt.
Jan-Evert Rådhström

Men är systemet tänkt att användas på det här sättet, under så lång tid?

– Det har jag ingen uppfattning om, det är riksdagen som bestämmer reglerna. Men det är viktigt att man redovisar sina inkomster rätt.

Moderaterna står ju för en arbetslinje och att alla ska försörja sig själva om det går. Vad skickar det här för signaler till människor som jobbar och försörjer sig själva utan att vara beroende av staten?

– Jag har ständigt varje år ökat mina inkomster i bolaget och redovisat det, och får inkomstgaranti utifrån det. Jag skulle kunna välja att inte ta ut någon lön över huvud taget, men jag vill göra rätt.

Men det är ingen som tvingar dig att ta emot pengarna, du skulle kunna avstå?

– Man kan avstå vad som helst, men jag försöker följa det regelsystem som finns.

Tänker du fortsätta ta ut pengarna?

– Jag lägger lönenivån i bolaget där jag tycker att jag har möjlighet. Varje år minskar jag inkomstgarantin utifrån det löneutrymme som jag ser att mitt bolag har. Det vore glädjande om jag kunde lägga den så att jag inte tar ut någonting.

Tänk dig en löntagare med låg lön som kämpar för att försörja sig själv så långt det går – vad tror du han eller hon tycker om att en ex-politiker får ut 10 000–14 000 kronor i månaden av skattebetalarnas pengar i väntan på pensionen?

– Om man är i ett läge där man behöver stöd hoppas jag verkligen att de tar det om de behöver det.

Du tycker att du behöver det?

– Ja jag följer det regelsystem som är. Jag tycker att det är viktigt att jag redovisar mina intäkter utifrån det regelsystem som finns så att jag inte överutnyttjar systemet.

Så funkar inkomstgarantin

Inkomstgaranti – det gamla systemet (före 2014)

För att omfattas av inkomstgarantin måste ledamoten ha haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst tre år.

Inkomstgarantin baseras på ett garantiunderlag som består av ledamotens grundarvode (som var 59 800 kronor 2014) plus eventuella tilläggsarvoden som ledamoten hade när hen slutade. Under det första året är inkomstgarantin 80 procent av garantiunderlaget. Från och med det andra året blir ersättningen lägre. Garantibeloppet beror på hur många år den före detta ledamoten hade sin plats i riksdagen, som högst kan hen få ut 66 procent av garantiunderlaget från och med år två. Från och med det sjätte året beräknas inkomstgarantin endast utifrån grundarvodet.

Hur länge en tidigare ledamot kan få inkomstgaranti beror på ledamotens ålder och hur länge hen hade sin plats i riksdagen. Ledamöter som slutar före 65 års ålder och har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanlagd tid på upp till sex år, varav tre år sammanhängande, har rätt till inkomstgaranti under ett år.

För ledamöter som slutar i riksdagen efter sammanlagt sex år eller mer, varav tre år sammanhängande, beror garantitidens längd på ledamotens ålder när hen slutar:

Två år om personen inte har fyllt 40 år.

Fem år om personen har fyllt 40 men ännu inte 50 år.

Till och med månaden innan personen fyller 65 år, om hen har fyllt 50 år.

Om den före detta ledamoten samtidigt har andra inkomster finns det regler för hur mycket garantibeloppet minskas.

Ekonomiskt omställningsstöd – det nya systemet (efter 2014)

För att kunna få stödet ska ledamoten ha haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst ett år. Hur lång tid ledamoten kan få stödet beror på hur länge hen har haft sitt uppdrag, men det kan betalas ut under högst två år.

En ledamot som har rätt till ekonomiskt omställningsstöd får 85 procent av ledamotsarvodet. Om hen har andra inkomster finns det regler för hur mycket stödet minskar.

Under vissa förutsättningar eller om det finns särskilda skäl kan stödet förlängas. Det förlängda stödet kan vara högst 45 procent av ledamotsarvodet och är inte pensionsgrundande. Stödet betalas inte ut efter att ledamoten har fyllt 65 år.

Källa: Sveriges riksdag

Artikeltaggar

Dan KihlströmInkomstPolitikRiksdagenVärmlands län

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare