Vänsterpartiet säger nej till Nato

Debatt | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato. I klartext menar vi att det skulle utmana Sveriges trygghet, skriver Håkan Svenneling.
Foto: Anders Wiklund/TT
Att ansluta till Nato medför att vi överlämnar en stor del av vår säkerhetspolitik till USA som har en särställning genom sin militära kapacitet. Ett medlemskap gör också att vi förväntas delta i andras krig, skriver Håkan Svenneling.

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato. I klartext menar vi att det skulle utmana Sveriges trygghet. Att processen dessutom går extremt fort utan folklig förankring menar vi är direkt oansvarigt. Sveriges alliansfrihet har medfört att vi undgått krig i mer än 200 år och den kan fortsatt tjäna oss väl.

Det ryska angreppet på Ukraina är oförsvarligt. Det kränker Ukrainas suveränitet och medför oerhört lidande för det ukrainska folket. Vänsterpartiet har länge haft en kritisk syn på utvecklingen i Ryssland. Vi vill se omfattande sanktioner och minskat beroende av rysk gas och olja i hela Europa.

Försvaret av Sverige är centralt. Vi ska ha ett starkt och folkligt förankrat totalförsvar. Inför ett angrepp från en stormakt blir dock diplomati och internationellt samarbete nödvändiga. Men vi menar att Sverige självt ska avgör hur och med vilka dessa samarbeten bäst utformas.

Att ansluta till Nato medför att vi överlämnar en stor del av vår säkerhetspolitik till USA som har en särställning genom sin militära kapacitet. Ett medlemskap gör också att vi förväntas delta i andras krig. Inser vi inte detta är det en bluff att hävda att svenskt medlemskap garanterar skydd om vi angrips. I närtid har Nato och Natoländer drivit tre misslyckade krig; i Afghanistan, i Irak och i Libyen. Krig som bidragit till den flyktingvåg som EU misslyckas med att hantera och bidrog till terrororganisationen Daesh/IS växte fram.

Nu driver Natos näst största medlem Turkiet en militär offensiv i Irak och hotar med att på attackera nordöstra Syrien. Landet är också problematiskt med stora inskränkningar av mänskliga rättigheter. Turkiet motsätter sig att Sverige ska få ingå i Nato. De vill att vi ska lämna ut namngivna kurder och oppositionella turkar. Kommer detta att vara enda kravet eller kommer det fler från Turkiet inför framtida meningsskiljaktigheter? Det vet vi inte.

Vissa menar att Sverige oavsett medlemskap kan agera för kärnvapennedrustning. Att Sverige efter påtryckningar från just Nato fortfarande inte ratificerat FN:s konvention mot kärnvapen visar dock motsatsen. Som minimum bör Sverige stifta en lag med förbud mot kärnvapen på svenskt territorium likt vad Finland, Litauen och Spanien gjort.

Det är inte rimligt att en fråga med samma tyngd som medlemskap i EU eller EMU ska hastas fram, helt utan folklig förankring. Vänsterpartiet vill ha folkomröstning. Den omröstningen menar vi bör ske innan riksdagen tar det nödvändiga beslutet om att ratificera avtalet med Nato eller inte.

Håkan Svenneling (V)

Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.