Hoppa till huvudinnehållet

Svek mot väljarna i kommunval

Publicerad:
”Detta känns som ett svek för de Arvikabor som röstade på Moderaterna”, skriver insändarskribenten. Foto: Jonas Klint

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När man röstar vid ett kommunval så avgör rösterna hur många platser ett parti får i kommunfullmäktige (KF). KF är ungefär som riksdagen, huvudsakligen behandlar man det som kommunstyrelsen framlägger. Förslagen till beslut har genom förtroendevalda personer i nämnder och utskott diskuterats.

Antalet platser, förtroendevalda, som ett parti får inom nämnder, utskott och styrelser är baserat på det antal ledamöter som partiet har i KF.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort ett förslag på hur platser i nämnder, utskott och styrelser skall uträknas. Dessutom också gett partierna en möjlighet att bilda en allians, det vill säga att slå ihop partiernas antal platser i KF för att genom SKR:s förslag på uträkning eventuellt erhålla fler platser till nämnder, utskott och styrelser vid uträkningen.

Sedan kommer, enligt min uppfattning, det stora felet, att ett parti i kommunen kan ge andra partier de platser i nämnder, utskott och styrelser som partiet erhållit genom att väljarna röstat på partiet.

Vid Arvikas kommunval 2018 erhöll Moderaterna nio platser i KF och därmed också ett betydande antal platser i nämnder, utskott och styrelser vilket hade påverkat Arvikas politik under fyra år. Trots protester från medlemmar beslutade fyra ledande moderater att ge ett antal förtroendeplatser till andra partier som då arbetar för sina partiers åsikter, ej för Moderaternas åsikter i nämnder, utskott och så vidare. Detta känns som ett svek för de Arvikabor som röstade på Moderaterna.

När du röstar nästa gång, vet du då vilket parti som kommer att representera dig i nämnder, utskott och styrelser?

Lennart Malmqvist

Artikeltaggar

ArvikaInsändareKommunalvalModeraterna