Hoppa till huvudinnehållet

Inget byggs utan sten

Publicerad:
Utan tillräckligt mycket regionalt producerat bergmaterial kommer mer sten och berg behöva transporteras mellan olika delar av landet, skriver Mårten Sohlman.
Utan tillräckligt mycket regionalt producerat bergmaterial kommer mer sten och berg behöva transporteras mellan olika delar av landet, skriver Mårten Sohlman. Foto: Ina Forsberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Samtidigt som efterfrågan på sten och berg växer upplever bergmaterialindustrin att det blir allt svårare både att starta nya bergtäkter och att förnya befintliga tillstånd, skriver Mårten Sohlman.

Sverige växer så det knakar. Befolkningen väntas vara 11 miljoner år 2032, enligt SCB:s senaste prognos. Mark- och anläggningsarbetet för alla de bostäder och all den infrastruktur som krävs för att möta utvecklingen förutsätter betydande mängder krossat berg och sten.

Bergmaterialförsörjningen har hittills inte varit ett problem i Sverige. Stora delar av landet vilar på hård berggrund. Avståndet mellan bergtäkterna och de platser där det byggs har dessutom minimerat transportbehovet och kostnaderna.

Men sedan några år tillbaka ser vi en försämring. Samtidigt som efterfrågan på sten och berg växer upplever bergmaterialindustrin att det blir allt svårare både att starta nya bergtäkter och att förnya befintliga tillstånd. Bergtäkternas tillståndstid varierar också, visar en översyn som Statens geologiska undersökning (SGU) publicerade 2020. I Västra Götalands län hade bergtäkterna i genomsnitt 20 år kvar på tillstånden. För de skånska bergtäkterna återstod i snitt bara elva år.

Så skriver du en debattartikel

Utan tillräckligt mycket regionalt producerat bergmaterial kommer mer sten och berg behöva transporteras mellan olika delar av landet. Det betyder fler lastbilar på de redan hårt belastade vägarna, större utsläpp i ett läge när de snarare borde minska, sämre förutsättningar att planera och genomföra infrastruktur- och bostadsprojekt och ett dyrare samhällsbygge.

För att inte hamna där krävs politisk handling. Riksdagen måste bland annat reformera tillståndsprocessen. Miljöprövningen måste vara förutsebar, effektiv och se till bergtäkternas miljö- och klimatnytta. Regionerna bör kartlägga och förutse behovet av berg och sten i en regional materialförsörjningsplan baserad på officiella befolkningsframskrivningar. Sådana saknas i dag. Kommunerna själva kan bidra genom att redan i översiktsplaneringen kartlägga materialförsörjningen. På så vis kan det lokala behovet tryggas och återvinningen öka.

Samhällsbygget behöver stora mängder hållbart producerad berg och sten. Låt oss värna den regionala bergmaterialförsörjningen.

Mårten Sohlman

Vd, Sveriges Bergmaterialindustri

Artikeltaggar

BergtäktByggbranschenDebattInfrastrukturKlimatKommunikationerLastbilarÖversiktsplanRiksdagenSCBSGUStadsbyggnadSverigeVästra Götalands län