Pausa miljöprövning av vattenkraft

Publicerad:
Damm i Gullspångsälven i fara. Foto: Owe E Hermansson

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Ett jätteprojekt att miljöpröva Sveriges alla vattenkraftverk skall påbörjas. Men förlusten av el riskerar att bli betydligt allvarligare än vad regeringen lovat. Miljöprövningen behöver pausas för att inte förvärra energikrisen ytterligare.

De kommande 20 åren skall Sveriges samtliga vattenkraftverk miljöprövas och förses med moderna miljövillkor, enligt EU-rättens krav på ekologisk status. Omprövningen skall enligt en överenskommelse mellan regeringen och energibranschen inte leda till en produktionsförlust av mer än 1,5 TWh, motsvarande en procent av Sveriges totala energiförbrukning.

Men på DN Debatt (13/7) skriver Simon-Erik Ollus, kraftproduktionschef på energiföretaget Fortum, att när de första domstolsprocesserna närmar sig finns det ett stort glapp mellan vad politiken har beslutat och de krav som vattenmyndigheterna ställer.

Exempelvis riskerar förlusterna för de vattenkraftverk som står i älven Ljungan att bli mellan fem och tio gånger större än enligt regeringens beslutade plan. Kraftverken i Gullspångsälven kommer enligt de åtgärder som myndigheterna nu kräver inte kunna användas för korttidsreglering av elsystemet. Vattnet kommer istället behöva strömma igenom kraftverken utan reglering, vilket gör att planerbarheten försvinner.

Eftersom förlusten av TWh blir större än förväntat borde regeringen pausa miljöprövningen – om den inte på annat sätt kan garantera el från vattenkraften inte försvinner. Kraftslaget står för nästan hälften av Sveriges elproduktion och producerar el till en låg kostnad. Och nu när elpriserna slår rekord behövs den ännu mer. Enligt en färsk undersökning från Svenskt Näringsliv (SvD 13/7) riskerar elbristen att göra att viktiga investeringar inte blir av. Den totala kostnaden för näringslivet beräknas landa på 100 miljarder kronor.

De nya miljöprövningarna motiveras med behovet att värna den biologiska mångfalden, eftersom kraftverken påverkar ekosystem och fisk- och växtarter negativt. De flesta vattenkraftverk fick sina tillstånd för flera årtionden sedan, baserade på 1919 års vattenlag. Men det är en dålig prioritering. Vattenkraftverken står redan där de står, och det sedan länge. Den eventuella lokala miljöskadan är därmed redan orsakad, till skillnad om det hade handlat om att bygga nya vattenkraftverk.

Värdet av biologisk mångfald behöver också vägas mot skadan av utebliven produktion av grön el när vi snabbt skall ställa om samhället. Om drygt 20 år behövs dubbelt så mycket el för att den gröna omställningen skall vara möjlig. Där spelar vattenkraften en betydande roll eftersom den är fossilfri och även bidrar till omställningen genom att stabilisera den väderberoende elproduktionen.

Regeringen behöver en gång för alla ta ansvar för Sveriges elförsörjning och förhindra att el från vattenkraften försvinner. Men efter valet, om Socialdemokraterna bildar regering där Miljöpartiet är tillbaka, kan det vara för sent.

Artikeltaggar

Biologisk mångfaldElFortumLedareMiljöpartietRegeringenSocialdemokraternaSvenskt NäringslivVal 2022Vattenkraft

Läs vidare