Kriserna kommer och går, men regelbördan för företag består

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Värmland har inte råd med att företagare oroar och administrerar bort sin tid, skriver Eva Cooper, Pontus Lindström och Helena Fond.
Foto: Jessica Gow/TT
Enligt Företagarnas undersökningar lägger en företagare i genomsnitt tio timmar i veckan på administration av olika regler, skriver Eva Cooper, Pontus Lindström och Helena Fond.

Under coronakrisen var det många kommuner och regioner som lättade på regler för att hjälpa och förenkla för näringslivet, så även i Värmland. Det handlade om att tidigarelägga tillstånd för uteserveringar, sänka avgifter och att enbart utföra absolut nödvändig tillsyn. I många fall är det åtgärder som Företagarna har efterfrågat länge, men som vi då fått höra inte gick att göra något åt.

Hur kan det vara möjligt att det i kris snabbt går att göra insatser som nästan setts som omöjliga innan? Det är ju knappast så att det fanns mer tid över. Nu hoppas vi förstås innerligt att coronakrisen är över, men varken företagare eller privatpersoner har fått slut på orosmoment.

Enligt Företagarnas undersökningar lägger en företagare i genomsnitt tio timmar i veckan på administration av olika regler. Tid som skulle kunna läggas på att utveckla det egna företaget, och i förlängningen skapa nya jobb och mer pengar till den gemensamma välfärden. Slutsatsen blir att staten, regionerna och kommunerna inte borde ha en enda regel som inte behövs, och inte begära in ett enda dokument som inte är helt nödvändigt.

Företagare vill som de absolut flesta svenskar följa de lagar och regler som gäller. Krångel till trots. Nästan nio av tio företagare är oroliga för att kommunen eller någon myndighet ska straffa dem för att de missat en regel för sitt företag. Det är inte rimligt.

Värmland har inte råd med att företagare oroar och administrerar bort sin tid. Vi behöver de arbetstillfällen som finns i företagen i dag och kanske ännu mer de som kan skapas imorgon. Våra kriströtta företagare behöver orka starta om och tänka nytt för att komma tillbaka ännu starkare.

Vi föreslår följande:

● Gör en bred översyn av de regler och avgifter som företagen behöver följa och betalar till kommunen.

● Fortsätt att göra affärer med näringslivet. Företagarna ser en risk att regionen och kommunerna i Värmland kommer dra i handbromsen för att förbättra sin egen ekonomiska situation.

● Kommunerna måste omförhandla rigida kontrakt och upphandlingar där de drastiska kostnadsökningarna på många varor och tjänster nu drabbat företagen hårt utan möjlighet till kompensation.

Sveriges företagare behöver en omstart efter flera tuffa år. Ny kraft behöver inhämtas för att klara de utmaningar som krig i närområdet och ekonomisk oro leder till. Arbetet med att förenkla regler på både kommunal, regional och nationell nivå måste därför prioriteras. Det har aldrig varit viktigare att förenkla för företagare!

Eva Cooper

Regionchef, Företagarna Värmland

Pontus Lindström

Expert lokalt företagsklimat, Företagarna

Helena Fond

Expert regelförenkling, Företagarna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.