Hoppa till huvudinnehållet

Bli föregångare för mer cykling

Publicerad:
Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet som stärker muskler, hjärta och kondition, skriver Per Nilsson och Anna Niska.
Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet som stärker muskler, hjärta och kondition, skriver Per Nilsson och Anna Niska. Foto: Mats Schagerström/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För att Sverige ska nå målen för cykling krävs insatser från alla delar av samhället. Men redan nu kan kommunerna i Värmland gå före och erbjuda en infrastruktur som gör det lättare att nå de nationella målen, skriver Per Nilsson och Anna Niska.

Till 2035 ska cyklingen fördubblas i Sverige. Det föreslår VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i en rapport som tagits fram på uppdrag av regeringen. Men redan nu finns mycket som kommunerna i Värmland kan göra för att bidra till bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan i länet.

Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett hot mot folkhälsan i Sverige. I dag är såväl barn som vuxna inaktiva cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket är en riskfaktor för såväl fysisk som psykisk ohälsa.

Samtidigt står vi inför en klimatomställning som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska dramatiskt. De klimatmål som riksdagen ställt sig bakom slår fast att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp år 2045. För inrikes transporter ska utsläppen minska med 70 procent redan till 2030.

Så skriver du en debattartikel

Att gå eller cykla i vardagen är en av de viktigaste formerna av fysisk aktivitet som stärker muskler, hjärta och kondition – vilket kan ge bättre sömn och psykisk hälsa och förebygga en mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar cykling till bättre framkomlighet, lägre buller och minskade utsläpp.

Hösten 2021 fick VTI i uppdrag av regeringen att föreslå mål för ökad cykling. I den rapport som nyligen lämnades över till regeringen föreslår VTI följande mål till 2035:

● Cyklingen ska fördubblas

● Cykelresornas andel av resor kortare än 10 km ska öka till 45 procent

● Cykelresornas andel av det totala antalet resor för barn i grundskoleåldern ska öka till 50 procent

Rapporten visar att det finns en stor potential för att fler kortare resor i vardagen ska ske med cykel. Drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer. 93 procent av befolkningen har mindre än 20 minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik, 96 procent har mindre än 20 minuter till grundskolan och 85 procent har mindre än 20 minuter till en vårdcentral med cykel.

För att Sverige ska nå målen för cykling krävs insatser från alla delar av samhället. Men redan nu kan kommunerna i Värmland gå före och erbjuda en infrastruktur som gör det lättare att nå de nationella målen. Regeringens nationella cykelstrategi från 2017 föreslår bland annat:

● Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen

● Förbättra drift och underhåll på vägnätet för cykeltrafik

● Förbättra förutsättningarna för barn och ungas cyklande

● Främja pendlingsresor på cykel

Ingen aktör kan ensam åstadkomma ett samhälle som främjar fysisk aktivitet och löser miljö- och klimatproblemen. Men genom att göra det lättare för alla invånare i Värmland att gå eller cykla mer i vardagen kan länets kommuner ge ett viktigt bidrag för att nå dit. Det är en investering som ger invånarna i länet utdelning på tre plan: bättre hälsa, minskad klimatpåverkan och ökad framkomlighet.

Per Nilsson

Ordförande för Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

Anna Niska

Forskningsledare på VTI och föreståndare för Cykelcentrum

Artikeltaggar

BarnBilCyklarDebattFolkhälsaInfrastrukturKlimatKommunerKommunikationerPendlingPsykisk ohälsaRegeringenRiksdagenUngdomarVärmlands länVTI