Du ska ha samma blodsockervärden som en person utan typ 2-diabetes

Publicerad:
Öka din kunskap om dina värden så att du kan ta hand om din diabetes varje dag, fråga din läkare vilka målen är för dig och vilka resultat du kan förvänta dig, skriver Thomas Magnusson och Boris Klanger. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Fortfarande 2022 går 70 procent av diabetessjukvårdens kostnader till att behandla just komplikationer av dåligt behandlad sjukdom, skriver Thomas Magnusson och Boris Klanger.

Typ 2-diabetes är en vanlig kronisk sjukdom men samtidigt en sjukdom där forskningen nått långt och där sjukvården har stor kunskap och flera behandlingar att välja bland för varje enskild patients behov. Det finns tydliga mål i Sverige för hur personer med typ 2-diabetes ska behandlas, allt för att kunna ha en bra livskvalitet och att förebygga olika komplikationer som kan uppstå, särskilt om behandlingen inte är effektiv nog.

Livsstilsåtgärder i kombination med mediciner ger en väldigt bra effekt för att förbättra värdena och kan kraftigt minska risken för diabeteskomplikationer som till exempel skador på ögon eller njurar, nedsatt känsel och sår på fötter, impotens, hjärtinfarkt och stroke.

Det nationella diabetesregistret visar dock att många patienter inte når sina mål med behandlingen, inte ens för det viktiga långtidsblodsockervärdet (HbA1c) där många patienter år efter år ligger alldeles för högt och detta är allvarligt eftersom HbA1c ska ligga på rätt nivåer från början.

Så skriver du en debattartikel

Fortfarande 2022 går 70 procent av diabetessjukvårdens kostnader till att behandla just komplikationer av dåligt behandlad sjukdom. Detta är mycket dystert. Men vi hoppas att denna siffra kommer att minska då vi nu har så mycket kunskap om sjukdomen och bra behandlingar att ta till – då ska komplikationer oftast inte behöva uppstå.

Håll stenhård koll på dina värden i siffror. Nöj dig inte bara med ”att allt ser bra ut”. Det viktigaste värdet för en person med typ 2-diabetes är HbA1c. Hos en yngre frisk person som inte har typ 2-diabetes ska HbA1c ligga mellan 27-42 mmol/mol. Hos personer över 50 år kan värden upp till 46 mmol/mol vara normala. Här borde majoriteten med typ 2-diabetes också ligga, på samma värde som en frisk person.

Ju lägre HbA1c du har vid typ 2-diabetes, desto lägre risk är det för komplikationer. I stort sett lika viktigt som att blodsockret ligger bra är det att du har ett lågt kolesterol och ett välkontrollerat blodtryck. Där krävs också en kombination av mediciner och livsstilsåtgärder för att minska risken för komplikationer.

Sjukvården har en rad riktlinjer och som patient har du rätt att veta vad som är målet med just din behandling. Öka din kunskap om dina värden så att du kan ta hand om din diabetes varje dag, fråga din läkare vilka målen är för dig och vilka resultat du kan förvänta dig.

Om du inte upplever att du får rätt behandling, kan du kontakta till exempel en patientförening och diskutera med dem.

Thomas Magnusson

Ordförande, DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige

Boris Klanger

Specialist i allmänmedicin och diabetolog

Artikeltaggar

DebattDiabetesDiOSFolkhälsaSjukvårdSverige

Läs vidare