De rödgröna hotar tillväxten

Publicerad:
Sist i Europa. Foto: Maria Davidsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

EU-kommissionen publicerar varje år prognoser för medlemsländernas ekonomiska tillväxt. För Sveriges del är årets siffror dyster läsning.

Sverige kom sist. Med en komma tre procent i tillväxt för innevarande år kan man säga att den ekonomiska bromsen satts in. Resten av Europa rullar på. Som nyhetssajten Europaportalen rapporterat (14/7) bedöms den ekonomiska tillväxten i Sverige sacka efter andra delar av den Europeiska Unionen.

Kriget i Ukraina är en betydande faktor i att många europeiska länder nu får problem. Konflikten om den ryska gasen slår igenom på bred front. Men det är inte en lika viktig faktor för Sveriges problem. Norden är inte lika exponerad som Baltikum eller Centraleuropa. Men ändå går det synnerligen dåligt för Sverige.

Högt elpris, synnerligen höga diesel och bensinpriser, arbetslöshet och problem för företag. Listan kan göras lång med alla de faktorer som lägger ok på ekonomin. Det är sådant som varit kännbara långt före den ryska invasionen.

Socialdemokraternas gamla vallöfte om Europas lägsta arbetslöshet är vid det här laget en nationell pinsamhet. Ett utbrett bidragsberoende och ett fortsatt välkomnande av billig invandrad arbetskraft har cementerat vissa grupper som långtidsarbetslösa. I andra delar av ekonomin har man brist på arbetskraft. Högutbildade ratar Sverige. Inte minst för sådant som skattetryck, otrygghet och den dysfunktionella bostadsmarknaden.

Riskerna för företag som kan tänka sig investera i Sverige är tyvärr välkända. Utöver kriminaliteten och svårigheter att anställa finns det sådant som den aktivistiska byråkratin och ett bristande underhåll av elnät och infrastruktur.

Regeringens politiska misslyckanden är betungande för Sverige. Till det kan läggas att tillväxtfientlig politik från Vänsterpartiet och Miljöpartiet har beretts plats. Det förment företagsvänliga Centerpartiet är medskyldiga att det här fortsätter.

En växande ekonomi får positiva följdeffekter av större köpkraft, fler i arbete och stabilare statsekonomi. Men om de rödgröna tillsammans med Centerpartiet åter får majoritet i riksdagen efter höstens val kommer utvecklingen fortsätta i samma riktning. Trots den uppenbara potentialen i den svenska industrin håller ekonomin på att stagnera.

Ekonomiska problem som inflation och hinder för handel i omvärlden kommer vara kännbart för såväl svenska företag som hushållen. Som Kommissionens rapport varnar för kan bestående problem på den europeiska energimarknaden förankra priserna på höga nivåer.

Människor kan tvingas vänja sig vid höga priser. Regeringen verkar vara handlingsförlamade. Som om dess egen politik inte vore en bidragande faktor. Utvecklingen går att vända. Sverige kan bli rikare och fler kan komma i arbete. Men det förutsätter en förändring.

Sverige behöver en politik som är positiv till arbete och tillväxt. Inte en som ser det som något att lägga hinder för.

Artikeltaggar

ArbetslöshetBostadsmarknadByråkratiCenterpartietElpriserEUEU-kommissionenIndustrierInflationInfrastrukturKriminalitetLedareMiljöpartietNationalekonomiRäntaRegeringenRysslandSkatterSocialdemokraternaTrygghetsarbeteUkrainaUkrainakrigetVal 2022Vänsterpartiet

Läs vidare