Liberal hälso- och sjukvårdspolitik för hela Värmlands bästa

Debatt | Val 2022
PUBLICERAD:
Beredskapen måste öka för att klara av framtida hot och vi måste fortsätta att satsa på vår personal, skriver Sara Gunnarsson.
Foto: Liberalerna
Ska vi kunna leverera en hälso- och sjukvård i världsklass behövs engagerad, utvilad och kunnig personal, skriver Sara Gunnarsson.

Vi liberaler vill att Region Värmland ska leverera hälso- och sjukvård av toppklass. För oss står såväl patienter och anhöriga som vårdpersonal i centrum när liberal politik utformas. Utgångspunkten i vår politik är att en god hälsa är en förutsättning för att kunna leva sitt liv fritt och självständigt. Därför måste vården utvecklas så att den blir jämlik för alla och kan möta medborgarnas behov, nu som i framtiden.

De senaste årens pandemi har visat att den värmländska hälso- och sjukvården kan ställa om när det väl gäller. Men det har inte varit helt friktionsfritt. En tydlig läxa vi lärt oss är att vi måste bygga en region och en hälso- och sjukvårdsorganisation som är långsiktigt hållbar och motståndskraftig när det värsta slår till.

Beredskapen måste öka för att klara av framtida hot och vi måste fortsätta att satsa på vår personal. Vi måste säkerställa kompetensförsörjningen både på kort och långsikt, arbeta med att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö och säkerställa konkurrenskraftiga löner. Ska vi kunna leverera en hälso- och sjukvård i världsklass behövs engagerad, utvilad och kunnig personal.

Vi vill att varje människa själv ska ha friheten att styra sitt liv, sin hälsa och sin framtid. Därför måste arbetet med den personcentrerade vården accelerera. Du som patient ska stå i centrum och det är dina behov som ska styra. Arbetet med genomförandet av reformen ”god och nära vård” måste intensifieras. Den sömlösa vården är framtiden. Förutom att underlätta för patienter och anhöriga, kommer det även leda till fler positiva effekter. Klokare resursanvändning och mer tillgänglig vård för andra samt mer frihet till patienten.

Framtidens vård är också flexibel. Den utgår ifrån patientens behov snarare än inbitna gamla vanor. Det fysiska mötet ska om man som patient vill, kunna kompletteras med digitala. Kontakten med vården ska ske utifrån patientens önskan, vissa vill ringa, andra vill skicka ett meddelande via 1177.se.

Vården behöver bli mer flexibel för att ta sig in i framtiden. Men den digitala revolutionen ska inte ske på en handvändning. Ska det vara möjligt behöver personalen utbildas och regionen behöver säkerställa en god digital arbetsmiljö. Det är viktigt för att detta ska bli en framgångssaga.

Målsättningen är för oss liberaler att skapa en hälso- och sjukvård i toppklass. Vi menar att detta är möjligt med vår politik. En politik för ökad valfrihet och där patienten alltid är i centrum.

Sara Gunnarsson

Plats ett i regionvalet, Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.