Alla som kan jobba ska jobba

Publicerad:
Därför föreslår vi en uppgradering av Nobelgymnasiet till ett modernt yrkescenter, skriver Linda Larsson med flera. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I vår kommunala budget för 2023-2025 föreslår vi fler åtgärder och avsätter mer medel för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen än vad de styrande gör, skriver Linda Larsson med flera.

För oss socialdemokrater är full sysselsättning alltid ett prioriterat politiskt mål. Ju fler som arbetar desto mera skatteintäkter får vi in. Så kan vi långsiktigt finansiera investeringar och satsningar på välfärden. Det egna arbetet innebär också en reell frihet att forma sitt eget liv. Alla som kan arbeta ska arbeta och våra jobbförslag ska bidra till klimatomställningen och framtidens hållbara jobb. Vi ser nu en grön industriell omställning i Sverige och Karlstad måste hänga med i den förändringen och attrahera etableringar med den inriktningen.

I vår kommunala budget för 2023-2025 föreslår vi fler åtgärder och avsätter mer medel för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen än vad de styrande gör. Genom att få fler människor i arbete minskar också kostnaderna för försörjningsstöd. Det är hög tid att knäcka långtidsarbetslösheten och för att bryta segregationen måste sysselsättningsgraden bland utrikesfödda öka. Det är också angeläget för oss att arbetstillfällen växer till i hela kommunen.

Vi ger kommunstyrelsen ett uppdrag att säkerställa att alla nämnder och bolag bidrar med anställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Vidare avsätter vi 2,5 miljoner kronor på jobbåtgärder riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och vi satsar 1,5 miljoner kronor på ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård. Viktiga arbetstillfällen för skötseln av en växande kommun. Vi inför också feriearbeten redan från årskurs nio. Det är en första viktig kontakt med arbetslivet som man bär med sig hela livet.

Så skriver du en debattartikel

Vi lägger betydligt mer resurser än styret på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att vi vet att en färdig gymnasieexamen är den bästa garantin för att få ett jobb. Karlstad har också alltför många unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Vi satsar särskilt på den gruppen.

Det måste också bli fler som utbildar sig mot de branscher som skriker efter arbetskraft. Genom att öka attraktiviteten och statusen på yrkesutbildningar och genom god samverkan mellan kommunen, branscher, fackförbund och arbetsgivare kan vi möta företagens och kommunens behov av arbetskraft. Därför föreslår vi en uppgradering av Nobelgymnasiet till ett modernt yrkescenter.

Bland våra jobbförslag finns förstås som tidigare 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat eftersom vi vet att fyra av fem nya jobb växer till i små och medelstora företag. Inte minst vill vi se fler kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund driva företag. Det ska finnas en tydlig väg in för företagsfrågor i kommunen och vi vill se ett mer proaktivt och strategiskt arbete med företagsetableringar.

Karlstad har under tolv år med ett moderatlett styre rasat i rankingen över kommunernas företagsklimat och flera oberoende granskningar har riktat skarp kritik mot näringslivsarbetet. Förra året nådde kommunen sin sämsta placering någonsin. Plats 128. Det duger inte. Karlstad kan bättre.

Socialdemokraterna i Karlstad arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. En kommun för alla.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Sofia Magnusson (S)

Vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Artikeltaggar

Anders TallgrenArbetsförmedlingenArbetsgivareArbetsmarknadArbetsmarknads- och socialnämndenChristian NorlinDebattFackföreningarFöretagandeGymnasienämndenKarlstads kommunKlimatKommunbudgetKommunstyrelsenLinda LarssonNobelgymnasietSocialdemokraternaSofia Magnusson

Läs vidare