Replik: Till intet förpliktigande värdeord

Publicerad:
Inte ett ord om vilka konkreta insatser som samverkanspartierna vill genomföra för att förbättra hälsoläget i regionen, skriver Björn Gustafsson. Foto: Håkan Strandman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Värmlandssamverkans debattartikel överträffar de fabricerade artiklar jag nämner ovan. Rena självklarheter följs av till intet förpliktigande värdeord, skriver Björn Gustafsson.

Svar till Elisabeth Kihlström med flera (NWT 29/6).

För några år sedan cirkulerade en serie artiklar skrivna av datorer. Där staplades slumpvis positivt värdeladdade ord med på måfå valda positiva målsättningar. På så sätt skapades fullt läsbara artiklar, som tycktes vara seriösa men som totalt saknade substans.

Så skriver du en debattartikel

Värmlandssamverkans debattartikel överträffar de fabricerade artiklar jag nämner ovan. Rena självklarheter följs av till intet förpliktigande värdeord. Inte ett ord om vilka konkreta insatser som samverkanspartierna vill genomföra för att förbättra hälsoläget i regionen. Inte ett ord om dagens problem och hot mot folkhälsan. Inget om hur nämnden vill följa upp att insatser som görs har effekt.

Avslutningsvis nämner skribenterna att de är stolta över de viktiga beslut de tagit inom folkhälsoområdet. Intressant hade varit om de åtminstone antytt vilken påverkan dessa beslut har haft på folkhälsan.

Som medborgare känner jag närmast en uppgivenhet efter att ha läst rubricerade debattartikel. NWT har nyligen publicerat en utmärkt genomlysning av delar av regionens hälso- och sjukvård. Önskvärt vore om regionens ledande politiker gav sina kommentarer till de förhållanden som nämns i NWT:s artikelserie.

Björn Gustafsson

Karlstad

Artikeltaggar

DebattElisabeth KihlströmFolkhälsaKultur- och bildningsnämndenRegion VärmlandSjukvårdVal 2022Värmlandssamverkan

Läs vidare