Hoppa till huvudinnehållet

Bankbedrägerierna måste minska

Publicerad:
Om de belopp som bedragarna kommer över krymper, blir också den här typen av brottslighet mindre attraktiv, skriver Ulf Stenberg.
Om de belopp som bedragarna kommer över krymper, blir också den här typen av brottslighet mindre attraktiv, skriver Ulf Stenberg. Foto: Sofia Berg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Bedragarna är väl medvetna om att bankkunderna är den svagaste länken i kedjan, vilket de hänsynslöst utnyttjar och bankerna inte motverkar tillräckligt, skriver Ulf Stenberg.

Trots högre banksäkerhet ökade brottsvinsterna från telefonbedrägerier, så kallade vishingbedrägerier, med 118 procent under år 2021 jämfört med året innan. De ligger nu på ungefär 30 miljoner kronor per månad. En ny rapport från Villaägarna visar dock att både bankerna och kunderna kan minska bedrägerierna.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2021 hela 6 282 befogenhetsbedrägerier (en stor del av dessa är telefonbedrägerier) och 4 bankrån. I praktiken har bankerna lyckats bygga bort bankrånen, men brottsligheten har istället inriktat sig på bankkunderna, då de är lättare måltavlor.

Det vanligaste tillvägagångssättet vid telefonbedrägerier är att den som drabbas får sitt bankkonto kapat och länsat av en bedragare, som påstår sig ringa från en bank eller något annat och sedan förmår brottsoffret att genomföra transaktioner från sitt bankkonto.

Så skriver du en debattartikel

Bedragarna är väl medvetna om att bankkunderna är den svagaste länken i kedjan, vilket de hänsynslöst utnyttjar och bankerna inte motverkar tillräckligt.

Många säkerhetsåtgärder som bankernas säkerhetsavdelningar skulle vilja införa bromsas sannolikt av deras marknadsavdelningar som eftersträvar enkelhet och smidighet för kunderna. Riskarbetet inom betaltjänstesegmentet är en balansgång mellan att vilja hålla uppe sina volymer och ha en rimlig säkerhetsnivå som accepteras av kunderna.

Högre säkerhet behöver emellertid inte vara en kamp mellan bankernas säkerhetsavdelningar och marknadsavdelningar. Det skulle istället precis som för trafikolyckor kunna finnas en nollvision för bankbedrägerier. Hög banksäkerhet skulle även kunna vara ett konkurrensmedel mellan bankerna.

Bankerna kan göra betydligt mer för att försvåra eller begränsa möjligheterna för bedragarna att föra över pengar från brottsoffren, när bedragarna väl har tagit sig in på bankkontona. Om de belopp som bedragarna kommer över krymper, blir också den här typen av brottslighet mindre attraktiv. Villaägarna har därför låtit ta fram förslag till åtgärder, varav vissa förekommer redan nu bland bankerna. Ska säkerheten tas till en högre nivå, behövs dock ett allmänt genomslag för dessa åtgärder.

1. Krav på signering när en ny betalningsmottagare läggs till.

2. Krav på ytterligare bevis för att du är du vid betalningar utöver visst belopp, vid utfärdande av nytt Bank-ID och vid högrisktransaktioner.

3. Fördröjning vid överföring av medel från sparkonto.

4. SMS eller push-notiser vid transaktioner med högre risk.

5. Genom ytterligare analys av kundens transaktionsmönster och normala betalflöden kan man hitta fler avvikande transaktioner och fördröja eller kräva ytterligare verifiering av dessa.

6. Begränsa funktionalitet och beloppsgränser baserade på tid på dygnet, alternativt fördröja vissa transaktioner tills en banktjänsteman hunnit verifiera att uppdraget ser rimligt ut.

7. Utbilda bankkunderna rörande säkerhet och hur man undviker bedrägerier.

8. Gör det möjligt för kunder som vill ha högre säkerhet att välja till säkerhetshöjande åtgärder.

Du kan begränsa skadan, om du skulle falla offer för en bedragare. Genom att dela upp tillgångarna mellan flera olika banker blir det svårare för en bedragare att ta allt du har och lämna dig fullkomligt barskrapad.

Det skulle vara positivt om bankerna börjar konkurrera med säkerhet. Men inte bara det. Bankerna har faktiskt ett ansvar för att det blir slut på att bankkundernas pengar göder den organiserade brottsligheten och får återverkningar i samhället i övrigt.

Ulf Stenberg

Chefsjurist, Villaägarnas riksförbund

Artikeltaggar

Bank-IDBankerBedrägerierBRÅBrottDebattMobiltelefoniTelefonbedrägeriVillaägarnaVillaägarnas Riksförbund